شرط عجیب و ناگهانی برای ثبت نام خودرو!!

شرکت های ایران خودرو و سایپا برخلاف اطلاعیه های قبلی ، ناگهان شرط جدیدی را در مقابل متقاضیان ثبت نام گذاشتند و اعلام کردند:تنها افرادی که چک به نام خود دارند می‌توانند در دور جدید ثبت نام خودرو شرکت کنند!.این درحالیست که تا پیش از این و در اطلاعیه‌ های قبل چنین شرطی نبود و […]

شرکت های ایران خودرو و سایپا برخلاف اطلاعیه های قبلی ، ناگهان شرط جدیدی را در مقابل متقاضیان ثبت نام گذاشتند و اعلام کردند:تنها افرادی که چک به نام خود دارند می‌توانند در دور جدید ثبت نام خودرو شرکت کنند!.این درحالیست که تا پیش از این و در اطلاعیه‌ های قبل چنین شرطی نبود و بسیاری از مصرف کنندگان خودرو با این شرط دچار مشکل خواهند شد