ربیعی: امیدواریم مردم خوزستان مراعات بیشتری کنند

سخنگوی دولت علت اصلی شیوع کر ونا در خوزستان را تعطیل نکردن تجمعات ذکر کرد و گفت: ‌امیدواریم مردم خوزستان با تجربه تلخی که داشتند مراعات بیشتری کنند.” علی ربیعی” روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت افزود: اگر با همین روند پیش برویم مواجهه با اپیدمی جدید مواجه بعیدتری خواهد بود. سخنگوی دولت با اشاره […]

سخنگوی دولت علت اصلی شیوع کر ونا در خوزستان را تعطیل نکردن تجمعات ذکر کرد و گفت: ‌امیدواریم مردم خوزستان با تجربه تلخی که داشتند مراعات بیشتری کنند.” علی ربیعی” روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت افزود: اگر با همین روند پیش برویم مواجهه با اپیدمی جدید مواجه بعیدتری خواهد بود.

سخنگوی دولت با اشاره به شیوع کرونا در خوزستان اظهارداشت: امیدوارم مردم خوزستان با تجربه تلخی که داشتند مراعات بیشتری کنند. عید فطر را پیش رو داریم بنابراین در عید هم این مراعات باید صورت بگیرد.وی یادآور شد: در گزارشی هم که امروز ارائه شد علت اصلی شیوع کرونا در خوزستان، تجمع مردم در مراسم عزاداری، عروسی و تعطیل نکردن تجمعات بود.استان خوزستان طی یک هفته گذشته با بیشترین آمار بیماران کرونایی در کشور مواجه بوده به طوری که مسئولان وزارت بهداشت نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند.