اعلام جزییات تورم ۳۴.۸ درصدی سال ۹۸

مرکز آمار کشور اعلام کرد: نرخ تورم کل کشور در سال گذشته ٣۴.٨ درصد، مناطق شهری ٣۴.۴ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٣ درصد بوده است. براساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل مصرف کننده(بر مبنای۱۳۹۵) در سال ١٣٩٨ برای کل کشور ۱۸۵.۱، مناطق شهری ۱۸۴ و مناطق روستایی ١٩١.۴ واحد را نشان می‌دهد.نرخ تورم کل نسبت […]

مرکز آمار کشور اعلام کرد: نرخ تورم کل کشور در سال گذشته ٣۴.٨ درصد، مناطق شهری ٣۴.۴ درصد و مناطق روستایی ٣٧.٣ درصد بوده است. براساس گزارش مرکز آمار، شاخص کل مصرف کننده(بر مبنای۱۳۹۵) در سال ١٣٩٨ برای کل کشور ۱۸۵.۱، مناطق شهری ۱۸۴ و مناطق روستایی ١٩١.۴ واحد را نشان می‌دهد.نرخ تورم کل نسبت به سال گذشته برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٧.٩، ٧.٨ و ٩.٢ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال گذشته برای کل کشور ۴۲.۶ درصد، مناطق شهری ۴٢.٧ درصد و مناطق روستایی ۴٢.٢ درصد بوده است.نرخ تورم «خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات» در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۴.۴، ۴.٣ و ۴.٩ واحد درصد افزایش یافته است.نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ١٣٩٨ برای کل کشور ۳۱.۴ درصد، مناطق شهری ٣١.١ درصد و مناطق روستایی ٣٣.۵ درصد بوده است.نرخ تورم «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۹، ٨.۶ و ١١.٧ واحد درصد افزایش یافته است.در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، مرداد، شهریور، مهر و دی سال گذشته نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات منفی بود و بیشترین میزان آن مربوط به ماه شهریور بود.متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل ۱.۷ درصد، گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۱.۲ درصد و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۱.۹ درصد بود.

نرخ تورم کل کشور براساس دهک‌های هزینه‌ای

نرخ تورم کل کشور در سال گذشته ۳۴.۸ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۳.۹ درصد برای دهک اول تا ۳۶.۶ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۳۹.۸ درصد برای دهک اول تا ۴۴.۵ درصد برای دهک دهم بود.همچنین در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۲۸.۶ درصد برای دهک اول تا ۳۴.۶ درصد برای دهک دهم بود.براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در سال گذشته به به ۲.۷ درصد رسید که نسبت به سال قبل (سه درصد) ۰.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.در سال ۱۳۹۸ روند تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای مشابه روند تورمی سال ۱۳۹۷ بود.

نرخ تورم به تفکیک استان

در سال گذشته بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ۴۲ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان فارس با ۳۰.۷ درصد بود.شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف در سال گذشته ۱۱.۳ درصد بود.

تغییرات قیمت در سال گذشته

بیشترین افزایش متوسط قیمت‌ در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن در اقلام خوراکی مربوط به «چای، قهوه و انواع نوشیندنی‌ها» (انواع چای)، گروه «سبزیجات» (سیب زمینی، پیاز) و گروه «قند، شکر و شیرینی» (شکر و قند) بود.در اقلام غیرخوراکی بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (ظروف آشپزخانه، انواع شوینده)، گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو و قطعات یدکی) و گروه «تفریح و فرهنگ» (تجهیزات رایانه و لوازم تحریر) است.