درآمد روستاییان نصف و تورم آنان، سه درصد بیشتر از شهرنشینان است

معاون برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر کشور گفت: جامعه روستایی و عشایر بخش مهمی از تولید امنیت غذایی را برعهده دارد اما درآمد روستاییان نصف درآمد شهرنشینان و میزان تورم در روستاها سه درصد بیشتر از میزان تورم در شهرها است. کاوه معراجی روز دوشنبه نشست ویژه پیشگیری بیماری کرونا […]

معاون برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و عشایر کشور گفت: جامعه روستایی و عشایر بخش مهمی از تولید امنیت غذایی را برعهده دارد اما درآمد روستاییان نصف درآمد شهرنشینان و میزان تورم در روستاها سه درصد بیشتر از میزان تورم در شهرها است. کاوه معراجی روز دوشنبه نشست ویژه پیشگیری بیماری کرونا در روستاها و عشایر که با حضور معاون توسعه روستایی و نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف در وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، افزود: جامعه روستایی و عشایری ۲۱ میلیون جمعیت دارند و ۲۶درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص دادند که بخش مهمی از تولید امنیت غذایی را برعهده دارند.

وی ادامه داد: روستاییان و عشایر در ۶۲ هزار مکان و منطقه سکنی دارند و درآمد روستاییان نصف شهرنشینان و نرخ تورم روستاییان بیش از ۳ درصد شهری ها است که این نشانگر آسیب پذیر بودن جامعه روستایی و تاب آوری کم این قشر است.معراجی با بیان اینکه شیوع بیماری در مناطق روستایی وضعیت بحرانی نداشته است، اظهار کرد: اما اگر اتفاقی در روستا بیفتد در مرحله اول امنیت غذایی به خطر می افتد و بعد شاهد خطر بیکاری و حاشیه نشینی خواهیم بود که باید تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود.وی اضافه کرد: روستاییان در حوزه بهداشت و اشتغال آسیب پذیر هستند و باید در بحث پیشگیری فعالیت های قابل ملاحظه ای داشته باشیم.