شاهد چابکی در لوله سازی اهواز در راستای ایفای نقش فعال برای تولید محصولات مورد نیاز صنعت نفت هستیم

شاهد چابکی در شرکت لوله سازی اهواز در راستای ایفای نقش فعال تر در تولید محصولات مورد نیاز صنعت نفت هستیم.  تجلیل غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از نقش موثر لوله سازی اهواز در مقابله با تحریم و تامین نیازهای صنعت داخلی.غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان: نقش پرتوان شرکت لوله سازی اهواز برای مقابله با تحریم ها […]

شاهد چابکی در شرکت لوله سازی اهواز در راستای ایفای نقش فعال تر در تولید محصولات مورد نیاز صنعت نفت هستیم.  تجلیل غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از نقش موثر لوله سازی اهواز در مقابله با تحریم و تامین نیازهای صنعت داخلی.غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان: نقش پرتوان شرکت لوله سازی اهواز برای مقابله با تحریم ها شایسته تقدیر است.خط لوله گوره به جاسک با محوریت لوله سازی اهواز در ۱۴۰۰ می درخشد.استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه در ساخت لوله‌های مورد نیاز این پروژه شرکت‌های لوله‌سازی کشور نیز مشارکت داشتند، گفت: این درحالی است که شرکت لوله‌سازی اهواز با برنامه‌ریزی‌هایی که در قالب تولید انجام داده توانسته سهم بیشتری از ساخت لوله‌های موردنیاز این پروژه را به خود اختصاص دهد