وزیر نفت: جلسه امروز اوپک جلسه بدی بود

وزیر نفت: جلسه امروز اوپک جلسه بدی بود.بیژن زنگنه پس از پایان نشست مشترک وزرای نفت اوپک و غیر اوپک در وین:کاهش تولیدی که در ماه دسامبر تصویب شد از اول آوریل ملغی می شود.بازار نیاز به کاهش تولید و توافق دارد با لغو کاهش تولید همه اعضا و تولید کننده های نفت ضرر می […]

وزیر نفت: جلسه امروز اوپک جلسه بدی بود.بیژن زنگنه پس از پایان نشست مشترک وزرای نفت اوپک و غیر اوپک در وین:کاهش تولیدی که در ماه دسامبر تصویب شد از اول آوریل ملغی می شود.بازار نیاز به کاهش تولید و توافق دارد با لغو کاهش تولید همه اعضا و تولید کننده های نفت ضرر می کنند.