کلاه گشادی بنام افزایش حقوق ۵۰ درصدی بر سر معلمان!

با نگارش احکام جدید و به اصطلاح افزایش ۵۰ درصدی کلاه گشادی بر سر معلمان و دبیران گذاشته شد .‌ در این چارجوب بند حق شغل حرفه ای حدف شد، این رقم برای رتبه خبره ۴۳۰ هزار و برای رتبه عالی ۶۷۰ هزار تومان می باشد. این بند در حق شغل ادغام شده بود که […]

با نگارش احکام جدید و به اصطلاح افزایش ۵۰ درصدی کلاه گشادی بر سر معلمان و دبیران گذاشته شد .‌ در این چارجوب بند حق شغل حرفه ای حدف شد، این رقم برای رتبه خبره ۴۳۰ هزار و برای رتبه عالی ۶۷۰ هزار تومان می باشد. این بند در حق شغل ادغام شده بود که هم حق اضافه کاری را افزایش می داد، هم با این بند حقوق دوره بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تعیین می شد

متاسفانه معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با حذف بند مربوط به رتبه بندی بندهایی را افزایش داده که نه به درد بازنشستگی می خورد و نه تاثیری در میزان پاداش سنوات خدمت دارد. تغییر احکام ضرر دیگری هم برای کارکنان آموزشی دارد و آن اینست که ارزش هر ساعت اضافه کاری به نسبت گذشته حدود ۳ الی ۶ هزار تومانی کاهش پیدا می کند.این در حالی است که بسیاری از وزرات خانه ها و سازمان ها در حال نگارش احکام شغلی با ۵۰ درصد افزایش حق شغل هستند