حجةالاسلام فیاضی:در جهت گیری سیاسی نباید ” التقاط ” و “تحجر” ملاک و معیار قرار گیرد

سیاستمداران دنیا طلب و منافق همیشه با زور خود را بر گرده مردم نشانده و خواسته های خود را بنام دین بر مردم تحمیل کرده اند.استبداد دینی بالاترین و بدترین نوع استبداد است.چیزی که امروز در مذهب ساختگی وهابیت و اعمال گروهک تروریستی داعش تبلور یافته است بنام دین سر می برند و جماعتی دیگر […]

سیاستمداران دنیا طلب و منافق همیشه با زور خود را بر گرده مردم نشانده و خواسته های خود را بنام دین بر مردم تحمیل کرده اند.استبداد دینی بالاترین و بدترین نوع استبداد است.چیزی که امروز در مذهب ساختگی وهابیت و اعمال گروهک تروریستی داعش تبلور یافته است بنام دین سر می برند و جماعتی دیگر آبروی دیگران را برباد می دهند و از بابت عملکرد خود هیچ دغدغه ندارد.لذا در موقعیت کنونی شناخت حقیقت و جوهره دین که در تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت تجسم یافته بسیار مهم و ضروری است.به گزارش خبرنگار عصر ما حجةالاسلام و المسلمین فیاضی استاد حوزه علمیه قم در ادامه سلسله سخنرانی های اخلاقی ،اجتماعی و سیاسی خود در ماه مبارک رمضان در حسینیه شهدای شمخانی اهواز به مقوله “شناخت دین” و روش تبلیغ آن پرداخت.

فیاضی با اشاره به برخی شیوه های انحرافی همچون خوارج و جریان های التقاطی بر لزوم شناخت درست اصول و مبانی دینی تاکید کرد و افزود:اگر حقیقت دین را بخوبی نشناسیم ممکن در گفتار و کردار خود به دین ضربه بزنیم در حالی که تصور می کنیم در حال خدمت به اسلام هستیم و نمونه بارز آن جریان ” خوارج” می باشد.

0000 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16