برای التیام زخم های خوزستان در موارد احتمالی، لطفاً نمک پاشی بنام نوبخت نفرستید!

اشاره:امروز صبح در تجمع شهرداری اهواز در تالار شهر (ویژه ۹ دی) بودم. امام جمعه اهواز در ضمن سخنان خود بر نکته ای به نام ” عقلانیت و غیر عقلانیت ” همچنین ” انقلابی و غیر انقلابی ” بعنوان جریاناتی که با عملکرد و مواضعشان امنیت و اعتماد عمومی را نشانه رفته است تاکید کرد. […]

اشاره:امروز صبح در تجمع شهرداری اهواز در تالار شهر (ویژه ۹ دی) بودم. امام جمعه اهواز در ضمن سخنان خود بر نکته ای به نام ” عقلانیت و غیر عقلانیت ” همچنین ” انقلابی و غیر انقلابی ” بعنوان جریاناتی که با عملکرد و مواضعشان امنیت و اعتماد عمومی را نشانه رفته است تاکید کرد. این سخنان واقعا مرا به یاد سفر نوبخت به خوزستان و آثار روانی اجتماعی ایشان بر مردم انداخت. آنچه می خوانید یاداشتی است که در همین رابطه نوشته شده است:

حتماً شنیده اید که در فلان کشور قطاری از ریل خارج می شود و حادثه می آفریند و همزمان با آن وزیر مربوطه فوراً و بدون وجود رابطه ی سببیت میان ایشان و حادثه ی مزبور استعفا می دهد و اگر ندهد عزل می شود زیرا در این شیوه مدیریتی فرض بر لزوم حفظ آبروی دولت و القای این نکته به زیاندیدگان ناشی از حادثه گذارده شده است که: ” دولت با مردم است و صرفنظر از وجود یا عدم وجود قصور یا تقصیر اقدام به حذف مدیران خود می نماید “.

در همه جا مرسوم است که دولت از میان خوشنام ترین اعضای ارشد خود شخصی را بعنوان نماینده به منطقه ی بحرانی اعزام و آن نماینده با در دست داشتن اختیارات کافی و بسته ای از حمایتهای مالی و اعتباری قبل از هر چیز سعی در تقویت القای مردمی بودن خود و تسلی خاطر زیاندیدگان و سپس جبران زیانهای وارده به آنها می کند و همانطور که گفته شد مهمترین گام که قبل از اعزام آن نماینده به منطقه برداشته می شود لزوم استعفا یا عزل مسئولان مربوط به حوزه ی بحران زده است.در قضیه ی ۲ یا ۳ ساعت بارش باران بر سرِ شهرهای مسطح استان و بحرانی شدن بی سابقه ی این شهرها از جمله کوت عبدالله، دولت ما از منطق مرسوم در بسیاری از کشورها تبعیت کرد اما بشکلی کاملاً متضاد با آنچه در جاهای دیگر می بینیم.

▪اولا: نفس ارسال نوبخت نقض غرض بود زیرا کشاورزان خوزستانی تاکنون نگاه دوگانه ی ایشان نسبت به جبران خسارات فوری کشاورزان شمال کشور آنهم فقط چند روز بعد از سیل از یک طرف و معطل گذاردن کشاورزان خوزستانی به مدت چند سال (از سال ۹۵ تا ۹۸) از طرف دیگر را فراموش نکرده اند. همچنین ایشان به مرد تناقضات و دوگانه گوییها معروف است که بر همین اساس دولت روحانی در قضیه ی لزوم بی طرف بودن و حدالامکان خوشنام بودن نماینده ی اعزامی خود به خوزستان موفق عمل ننمود و ای کاش شخص دیگری را بعنوان نماینده ی ویژه ی خود به خوزستانِ زخم خورده گسیل می کرد.

▪ثانیا : گفتیم که عرف جهانی مبنی بر معزول کردن مدیران ارشد و میانی مربوط به یک حادثه صرفنظر از وجود عنصر تقصیر یا فقدان ان در بروز حادثه صرفا برای القای این نکته است که: ” از دیدگاه دولت رضایتمندی مردم و ضرورت پاسداشت منافع آنها بر یک یا چند مدیر یا محافل و زنجیره های مدیریتی تقدم دارد “، لذا بدون نیاز به توجیه عملکرد آن مدیران مبادرت به حذف آنها از حوزه های بحران زده می کنند و کمیته یا کمیته هایی کاملاً مستقل جهت بررسی فنی جزییات مربوط به حادثه و چرایی بروز آن به منطقه اعزام و به گزارش آن کمیته بویژه دلایل منتهی به بحران عمل می کنند.

معمولاً این فرایند حکیمانه سبب محدود شدن بدبینی به مجموعه ای بسیار کم تعداد از مدیران کنار زده شده می شود و از سرایت و تعمیم بددبینی به مجموعه ای بزرگ به نام دولت جلوگیری می کند.در این فرض نوبخت حتی به قواعد بدیهی همچون اعزام هیات تحقیق و بررسی جزییات مربوط به بحران پیش آمده جهت آرام سازی افکار عمومی عمل ننمود. اساساً برای ایشان بنیان و سازه های نگهدارنده ی امنیت ملی که عمدتاً با جلب اعتماد مردم گره خورده است مهم نیست که اگر مهم می بود هیچگاه وارد وادی شخصی کردن امور و توجیه عملکردها و نادیده گرفتن ضعفها نمی شد.

ایشان که دغدغه های حزبی – انتخاباتی بیشترین وقتش را گرفته، اگر با اصول دولتمردی و نحوه محافظت از منافع ملی آشنا می بود حداقل تا مشخص شدن علل و عوامل منتهی به طغیان فاضلاب در اهواز سکوت اختیار می کرد و وزن سنگین دولت را با سخنانی که بیشتر توصیه ای و محفلی به نظر می رسید، سبک نمی کرد.برای بسیاری از مخاطبان خوزستانی قابل هضم نیست که ایشان واقعا نمی دانند که توجیه کردن فرامعیاری ضعفها و کاستیها و تایید ناکارآمدیها در طول چند سال گذشته، از عوامل اصلی به این حال و روز افتادن خوزستان و از جمله مهمترین دلایل پسرفت آن است؟.در پایان از دولت در معنای دقیق و قانونی کلمه انتظار می رود اگر قصد اعزام نماینده ای برای التیام‌ زخم های خوزستان در موارد آتی !!! دارد، لطفا نمک پاشی به نام نوبخت را نفرستد.

 علی عبدالخانی – روزنامه نگار

 شنبه هفتم دی ۱۳۹۸