طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به کمیسیون اجتماعی مجلس موافقت کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را پس از پنج بار رای گیری برای بررسی بیشتر با ۱۳۳ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی به کمیسیون اجتماعی مجلس موافقت کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را پس از پنج بار رای گیری برای بررسی بیشتر با ۱۳۳ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع دادندشورای نگهبان در ایراد خود به این طرح بیان کرد: در تبصره یک این طرح انتقال وظایف مذکور در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به وزارت خانه های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه ها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شده است.برای بررسی ایرادات این طرح ۵ بار در مجلس رای گیری شد نهایتا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگانی که خواستار ارجاع این طرح به مجمع تشخیص بودند، گفت: اجازه دهید یک بار دیگر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود تا ایراد شورای نگهبان رفع شود.