نغمه زندگی!

نغمه ی زندگانی هنگامی روح انگیز و دلنواز است که بگونه ای جدی به آرامش بیندیشیم. یکی از بهترین راههای کسبِ آرامش آنست که در مسائلِ مادی ، فرو دستان را در نظر آوریم و در مسائلِ معنوی به فرا دستان و بزرگان بیندیشیم و جایگاهِ خود را با آنان بسنجیم. آنگاه در مادیات ، […]

نغمه ی زندگانی
هنگامی روح انگیز و دلنواز
است که بگونه ای جدی
به آرامش بیندیشیم.
یکی از بهترین راههای کسبِ
آرامش آنست که در مسائلِ
مادی ، فرو دستان را
در نظر آوریم و در مسائلِ
معنوی به فرا دستان و
بزرگان بیندیشیم و جایگاهِ
خود را با آنان بسنجیم.

آنگاه در مادیات ، قناعت
خواهیم ورزید و در معنویات
به سوی تعالی و کمال روانه
خواهیم شد....

سلام دوست گرامی من....
در این سه شنبه زیبا ،
اهتمام به قناعت دنیوی و
اندیشه و مجاهدت در
حصول کمال اُخروی را که
گنجینه ی آرامش است ،
برایتان آرزومندم....

سه شنبه ۳ اسفند ماه ۹۵
☆ تهران ☆ ‌
محمد چوپان ■‌ ‌
‌‌ ‌‌