شعر زیبای «گل سرخ»سروده استاد حجت الاسلام سلیمانی

شعر زیبایی بنام «گل سرخ» سروده استاد حجت الاسلام و المسلمین مسلم سلیمانی بدستمان رسیده که جهت بهره برداری و اطلاع خوانندگان محترم پایگاه خبری عصرما و همه علاقمندان شعر و ادب پارسی تقدیم می گردد: «بی تو مهتاب» که من مست و خرابم هنوز/      شب و روز در کنف شور شرابم هنوز/ بی تو […]

شعر زیبایی بنام «گل سرخ» سروده استاد حجت الاسلام و المسلمین مسلم سلیمانی بدستمان رسیده که جهت بهره برداری و اطلاع خوانندگان محترم پایگاه خبری عصرما و همه علاقمندان شعر و ادب پارسی تقدیم می گردد:

«بی تو مهتاب» که من مست و خرابم هنوز/      شب و روز در کنف شور شرابم هنوز/
بی تو من غمزده ام در پی عشرت به کمین/       کاندرین خانه ی دل در پی خوابم هنوز/
قاصدک چون خبر آمدن یار بداد/                        دل من در گرُوَش سر به کتابم هنوز/
غم دل با غم هجران چه صفایی دارد!/            چون که در خاطر من نقش سرابم هنوز/
بزنم در دل شب «چنگ» به دامان گلم/            که در این منزل عشق پشت نقابم هنوز/
«مسلم» از شحنه ی بیداد نخواهد «گل سرخ»/    چشمِ بر قوس و قزح صبح ثوابم هنوز