دو خاطره از دو کشور

یشب مصاحبه ی تبلیغات ریاست جمهوری دکتر پزشکیان با خاطره ای که از وزیر بهداشت سوئد تعریف کرد، یهویی و ناخودآگاه مرا به خاطرات و روزنوشت مرحوم رفسنجانی در دوره ی ریاست مجلس و ریاست جمهوریش کشاند! در خاطره ی آقای پزشکیان آمده است در دوره ای که ایشان وزیر بهداشت بود گویا هم رده […]

یشب مصاحبه ی تبلیغات ریاست جمهوری دکتر پزشکیان با خاطره ای که از وزیر بهداشت سوئد تعریف کرد، یهویی و ناخودآگاه مرا به خاطرات و روزنوشت مرحوم رفسنجانی در دوره ی ریاست مجلس و ریاست جمهوریش کشاند!

در خاطره ی آقای پزشکیان آمده است در دوره ای که ایشان وزیر بهداشت بود گویا هم رده ایشان در دولت سوئد( وزیر بهداشت) دچار نوعی عارضه جسمی در گردن شده ونیاز به عمل جراحی پیدا میکند، لیکن بدلیل اینکه عمل های جراحی غیر اورژانسی در بیمارستان‌های دولتی سوئد براساس نوبت انجام میگیرد ، این وزیر ناچاراً چند ماهی در نوبت قرار گرفته تا اینکه عارضه ی جسمی اش آنقدر پیشرفت میکند که جلسات و روتین کاری این وزیر تحت تاثیر قرار گرفته و برای اینکه خللی در امور شغلی ایشان بوجود نیاید ، کمیسیونی مرتبط، وظیفه ی بررسی عمل خارج از نوبت وزیر بهداشت، تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ میشود….
اما بخش کوچکی از خاطرات مرحوم رفسنجانی در رابطه با بیماری و علاج برخی از مقامات کشور در مقایسه با نحوه ی درمان وزیر وقت بهداشت سوئدقابل تأمل است:خرداد سال ۶۰ هاشمی از عیادت خود از آیت الله نجفی مرعشی خبر داده که به تازگی از سفر اسپانیا برای معالجه چشمش بازگشته است.
مرداد ۶۱ آیت الله هاشمی:«شیخ محمد هاشمیان نماینده کرمان که برای معالجه چشم به اسپانیا رفته راضی برگشته، در منزل ما بودند…»
مرداد ۶۴ آقای هاشمی از سفر مهدوی کنی به انگلیس برای درمان قلبی اشاره دارد..
خرداد ۶۵ مجدداً آقای هاشمی از سفر یکی دیگر از مقامات برای درمان به خارج کشور اشاره دارد:
«آقای محسن دعاگو امام جمعه پیشین شمیرانات آمد! از کیفیت معالجه اش در لندن گفت. سرطان داشته و با شیمی درمانی معالجه شده. راضی بود»
موارد دیگری نیز در خاطرات مرحوم رفسنجانی به تقریر آمده که به اختصار به همین اندازه کفایت می کند!!
….
برای سلامتی وزیربهداشت سوئدکه خود را مانند مردم عادی دانسته و مثل بقیه مردم کشورش زندگی می کند آرزوی سلامتی داشته و از آقای پزشکیان بابت نقل این خاطره ی درس آموز ممنونم.