تقدیر از یک نویسنده خوزستانی

هادی امین جلالی : در هر جامعه ای که تعداد نویسندگان، وخوانندگان اش بیشتر باشد. بدان که آن جامعه در آگاهی،و تحصیل علم و دانش پیشرفته تر است زیرا کتاب یکی از عوامل روشنگری، وبیداری افکار است. روشنگری زمانی اتفاق می افتد، که نویسنده، درد اجتماع خود را شناسایی کند، وبه درمان آن بپردازد.چون علم […]

هادی امین جلالی : در هر جامعه ای که تعداد نویسندگان، وخوانندگان اش بیشتر باشد. بدان که آن جامعه در آگاهی،و تحصیل علم و دانش پیشرفته تر است زیرا کتاب یکی از عوامل روشنگری، وبیداری افکار است.

روشنگری زمانی اتفاق می افتد، که نویسنده، درد اجتماع خود را شناسایی کند، وبه درمان آن بپردازد.چون علم ودانش باور های جامعه را نسبت به زندگی آگاه تر می کند.

برادر فیصل بنی طی باترجمه ونوشتن، در زمینه فرهنگ، بخصوص فرهنگ فولکلور ی به صورت قصه وداستان بیشتر دربین خوانده ها تاثیر گذار بوده است.
زیرا فرهنگ، هویت یک جامعه است.

بنای یک جامعه پویا، ازشناخت ومعرفت فرهنگ شروع می شود. توجه برادر فیصل بنی طی آگاهانه، با نوشتن قصه و داستان، برای کودکان، آنها را با فرهنگ فولکلوری خود بیشتر آشنا کردند. واین عملی، شگفت وقابل تقدیر است.آثاری که برادر فیصل بنی طی نگارش کردند به شرح زیر است :

۱_القصص والحکایات الشعبیه
۲_عروسک کودک جنوب،
۳_فرهنگ مصور کودکان ونوجوانان
۴_مجمع الامثال الشعبیه الاهوازیه
۵_مجمع الامثال العربیه الفصحی
۶_مجموعه افسانه های مردم عرب اهواز،
۷_القصص الشعبی الاهوازیه که در مرحله نگارش وتنظیم است.

باشد که جامعه فرهنگی خوزستانی این فرهیختگان را به جامعه خود ونسل آینده معرفی کنند و مورد تقدیر وتشویق قرار بگیرند خاصه برادر فیصل بنی طی با این همه مشکلات عمری را درنوشتن وتحقیق فرهنگ فولکلور جامعه خود گذرانده است،و آثاری را در قصه وداستان برای کودکان ونوجوانان نوشته است. درود بر سازندگان فرهنگ.