برگی از این دفتر به خزان

عبدالرحمن نیک سرشت : هر آینه بهتر دیدیم که سوگواره خود را برای آن عزیز از دست رفته با جملاتی که برادرم هوشنگ فرجی در اینستاگرام خود در باره ی ارتحال غریبانه یارمحمد اسدپور این شاعر محبوب عرضه داشته، آغاز کنم و نیز این گفتار از نیچه *(کسی که چرایی زندگی رایافته با چگونگی آن […]

عبدالرحمن نیک سرشت : هر آینه بهتر دیدیم که سوگواره خود را برای آن عزیز از دست رفته با جملاتی که برادرم هوشنگ فرجی در اینستاگرام خود در باره ی ارتحال غریبانه یارمحمد اسدپور این شاعر محبوب عرضه داشته، آغاز کنم و نیز این گفتار از نیچه *(کسی که چرایی زندگی رایافته با چگونگی آن خواهد ساخت*) را بپرورانم.

در حقیقت مرحوم زنده یاد *یارمحمد اسدپور* مفسر برازندگی های شعر ناب و دیگر حلقه های ادبی بود او که همراه با کمترین امکانات و بهره گیری های اجتماعی توانسته چرایی های فرهنگ و ادب زبان فارسی را بیابد و چگونگی آن را با ذوق سرشار و شادخواری روحی خویش در انتزاع بپروراند و با عینت امر واقع پیوند دهد .

یارمحمداسدپوریکی ازبانیان شعرموج ناب صبح امروزدرمسجدسلیمان درگذشت.استاد "یارمحمد اسد‌پور" زاده‌ی سال ۱۳۳۰ خورشیدی در "مسجد سلیمان"، از شاعران و یکی بانیان شعر موج ناب ایران در دهه‌ی پنجاه هستند؛ که با چاپ اشعار و مصاحبه‌های خود، نقش بسیار مهمی در معرفی این نحله‌ ادبی به ادبیات ایران دارند.ایشان در کنار سیروس رادمنش، سیدعلی صالحی و هرمز علی‌پور و آریا آریاپور، سنگ بنای این نگره و سویه‌ی جدید در شعر فارسی را نهادند، اما، بعدا و به تنهایی تا آخرعمر وفاداربه این نوع شعرماند.