روزی که منحصر به ۱۸ دسامبر نیست

عارف شریفی صرخه :دقیق‌ترین زبان زنده دنیاست، از ۲۸ حرف ابجدی آن، ۱۲ میلیون کلمه بدون تکرار وجود دارد، ۵۰۰ میلیون نفر با آن می‌گویند و می‌شنوند و بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر در جهان نیز با آن سر و کار دارند.۱۲ هزار کلمه از ۶۰۰ هزار کلمه شناخته شده زبان انگلیسی، […]

عارف شریفی صرخه :دقیق‌ترین زبان زنده دنیاست، از ۲۸ حرف ابجدی آن، ۱۲ میلیون کلمه بدون تکرار وجود دارد، ۵۰۰ میلیون نفر با آن می‌گویند و می‌شنوند و بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر در جهان نیز با آن سر و کار دارند.۱۲ هزار کلمه از ۶۰۰ هزار کلمه شناخته شده زبان انگلیسی، ریشه عربی دارد‌، این زبانِ شگفت‌انگیز، در دیگر زبان‌های زنده دنیا نیز ریشه دوانده است.زبان عربی بالغ متولد شده است، هیچگاه کودک نبوده و هیچوقت پیر نمی‌شود، این را ارنست رنان، متخصص زبانهای سامی، لغت‌ شناس، فیلسوف، تاریخ‌نگار و نویسنده فرانسوی می‌گوید. 

دکتر طه حسین نویسنده و پژوهشگر مصری نیز می‌گوید فعالان عربی که این زبان را به خوبی نمی‌دانند، نه تنها نقص فرهنگی دارند بلکه در بالندگی آنها نیز کاستی‌هایی بزرگ وجود دارد. این زبان، ششمین زبان رسمی سازمان ملل است، ۴۸ سال پیش و در چنین روزی، این زبان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای، بعنوان یکی از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد انتخاب شد.یونسکو نیز در سال ۲۰۱۲ نیز روز ۱۸ دسامبر را بعنوان #روزجهانیزبان_عربی به تصویب رساند تا هر سال در این تاریخ، روز جهانی زبان عربی گرامی داشته می‌شود، روزی که نزد مردان و زنان عرب و دوستداران این زبان، منحصر به ۱۸ دسامبر نیست. روز زبان عربی، مبارک ...
.
.
#یوم العالمی للغه العربیه #زبان عربی #لغهالضاد #زبان و ادبیات عرب #ادبیات عرب #یونسکو #یوم اللغه العربیه العالمی