به وقت ِ صبح قیامت!

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک ِ کوی تو باشم به وقت ِ صبح قیامت که سر ز ِ خاک برآرم به گفتو گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم…. 💗 سعدی —❅✺💠✺❅— ✋🏼 سلام و آرزوی آدینه ای آکنده از عشق و مهربانی…. […]

در آن نفس
که بمیرم
در آرزوی
تو باشم

بدان امید
دهم جان
که خاک ِ
کوی تو باشم

به وقت ِ
صبح قیامت
که سر ز ِ
خاک برآرم

به گفتو گوی
تو خیزم
به جست و
جوی تو باشم….

💗 سعدی

—❅✺💠✺❅—

✋🏼

سلام و
آرزوی
آدینه ای
آکنده از
عشق و
مهربانی….

✳️

وزش نسیمی از
خاک کوی یار
و تصویر رخِ
جانانه ی دلدار ،
فرحبخش این
آدینه ی آخرین
از ضیافت ربوبی
و دیگر روزها و
شبهای تان باد…..

☘️ دعاگوی
همگان باشیم
بویژه بیماران
و رفتگان…..

—❅✺💠✺❅—

محمد چوپان

● جمعه
● دوم خرداد ۱۳۹۹ ش
● ۲۸ رمضان ۱۴۴۱ قمری
● ۲۲ مِه ۲۰۲۰ میلادی

—❅✺💠✺❅—

h