تختی ، نماد فتوت و جوانمردی!

جوانمردی ات را جهان اقتدا نمیکند چرا ؟ گرگها بیگانه اند با این معنا کفتارها عاجزند از فهم از درک مردانگی ات ناتوانند لابد آنانکه از شرافت خالی اند چه میدانند که پهلوانی بر آن تشک کوچک ، مقدمه سلطنت ات بود بر همیشه ی نفس ….. یل ِ پهلوان دشت سوز سرمای ماه دهم […]

جوانمردی ات را
جهان اقتدا نمیکند چرا ؟
گرگها بیگانه اند با این معنا
کفتارها عاجزند از فهم

از درک مردانگی ات
ناتوانند لابد
آنانکه از شرافت خالی اند

چه میدانند که پهلوانی
بر آن تشک کوچک ،
مقدمه سلطنت ات بود
بر همیشه ی نفس …..

یل ِ پهلوان دشت
سوز سرمای ماه دهم
با آهنگ رفتنت
چه می لرزاند
تن نحیف تاریخ ما را
بعد از تو…..

🔅 چوپان
🔅 ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸

تقدیم به روح جاودانه ی
جهان پهلوان تختی
بمناسبت ۱۷ دی
روز خاموشی اش….