در باب اندیشه های دکتر علی الوردی -۳

قاسم مزرعه فرد : دکتر علی الوردی در طول عمر هشتاد و دو ساله خود که سال ۱۹۹۵ به پایان می رسد، چندین اثر مهم و تاثیر گذار از خود بر جای می گذارد. آثاری که پس از گذشت چندین دهه هنوز هم برای بسیاری خوانندگان تازگی داشته و همواره تجدید چاپ می گردند، از […]

قاسم مزرعه فرد : دکتر علی الوردی در طول عمر هشتاد و دو ساله خود که سال ۱۹۹۵ به پایان می رسد، چندین اثر مهم و تاثیر گذار از خود بر جای می گذارد. آثاری که پس از گذشت چندین دهه هنوز هم برای بسیاری خوانندگان تازگی داشته و همواره تجدید چاپ می گردند، از آن جمله چاپ متعدد این تالیفات در ایران توسط “انتشارات شریف الرضی ” و “مکتبه الحیدریه” در شهر قم ، تا آنجا که دکتر مطهری نیز در برخى آثارش همچون کتاب ” جامعه و تاریخ ” اشاره ای به برخی نوشته ها و نظریات این جامعه شناس عراقی کرده بود .همچنانکه در قسمت های پیشین هم آورده شد، کتاب ها و گفته های دکتر علی الوردی، همیشه در جهان عرب جنجالی و پر سر و صدا بوده اند که در این بخش به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می گردد:

۱- دراسه فی طبیعه المجتمع العراقی:

این کتاب را شاید بتوان معروف ترین اثر الوردی به حساب آورد. کتابى که تاکنون به چندین زبان از جمله فارسى هم ترجمه شده است.آنچنان که از عنوان کتاب نمایان است، دکتر علی الوردی در این کتاب طبیعت یا وضعیت اجتماعی جامعه معاصر عراق را با توجه به گزاره ها و پارامترها یا معاییر جامعه شناختی و تاریخی نوین مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. نتیجه گیری نهایی ایشان از وضعیت اجتماعی مردم عراق در این کتاب، در واقع مشابه آن چیزی است که پیش تر در کتاب ” شخصیه الفرد العراقی ” آورده بود، با این تفاوت که این کتاب ” دراسه فی طبیعه المجتمع العراقی ” بسیار دقیق تر و مفصل تر یا به عبارتى تکمله کتاب پیشین است، چرا که کتاب کم حجم ” شخصیه الفرد العراقی ” در واقع ما حصل یک سخنرانى نسبتا طولانى الوردى بود که بعدها در قالب جزوه یا کتابى به چاپ می رسد.

ادامه دارد…