ابتکار زنان!

رئیس سازمان محیط زیست کشور که تا چندی پیش دغدغه اش نجات یوزپلنگ ایرانی و خرس قهوه ای ، سمندر و لک لک بود حالا بر جایگاه معاونت زنان رئیس جمهور تکیه زده و دغدغه اش سفر به اهواز و بازدید از یک کارگاه تولید پوشاک که توسط زنان اداره می شود، است !از ٢٧ […]

رئیس سازمان محیط زیست کشور که تا چندی پیش دغدغه اش نجات یوزپلنگ ایرانی و خرس قهوه ای ، سمندر و لک لک بود حالا بر جایگاه معاونت زنان رئیس جمهور تکیه زده و دغدغه اش سفر به اهواز و بازدید از یک کارگاه تولید پوشاک که توسط زنان اداره می شود، است !از ٢٧ شهرستان استان خوزستان، تنها اهواز مقصد سفر خانم ابتکار شد و باقی شهرستانها حتی حضور ایشان در استان را درک هم نکردند ، گویا شهرستانها همین کارگاه تولید پوشاک راهم ندارند تا به عنوان سند افتخار دولت در حوزه زنان به سمع و نظر خانم ابتکار و هیئت همراه برسانند.

مخاطب سفر او مانند همیشه زنانی از جنس دولتند که در جایگاه مدیرکل امور بانوان استانداری و تنها زن فرماندار خوزستان قرار گرفته اند و کارگاه تولید پوشاک تنها سند حمایت و تلاش آنها در راستای کارآفرینی برای جمعیت حداقل دو میلیونی زنان خوزستان بوده است .اما مخاطبان خاموش و خاکستری خانم ابتکار در واقع همان زنان و دخترانی هستند که بیشترین گلایه ها و اعتراضات را نسبت به عملکرد مسئولین حوزه زنان در استان دارند ولی تریبونی برای بیان آنهاوجود نداشت، یا حداقل در چندسال گذشته گوشی برای شنیدنشان هم اراده نکرد

حضورنابهنگام پدیده زیست محیطی دولت های متمادی در خوزستان برای آشنایی با مشکلات زنان خوزستان نبود، که اگر بود قطعاً اطلاع رسانی قبل از ورود ایشان صورت می گرفت یا نشستی برای شنیدن مشکلات از زبان زنان و دختران خوزستان تدارک دیده می شد.این بی تدبیری چه از سوی میزبان این سفر و چه از سوی مهمان استان پذیرفتنی نیست ، بلکه دهن کجی به اهم زنان و دختران خوزستان است که شاید مدتها منتظر چنین فرصتی بوده اند تا بالاترین مقام دولتی در حوزه زنان را از نزدیک در جریان اوضاع اسفبار زنان و دختران خوزستانی قرار دهند

از سوی دیگر سکوت و انفعال رئیس ستاد بانوان دکتر روحانی در ازای مطالبه گری و ارتباط موثر با مجریان حوزه زنان موجب هدر رفت سرمایه عظیم سیاسی اجتماعی استان، سرخوردگی فعالین و تضییع فرصت نقد و مطالبه گری از دولت مطبوع را رقم زده است .آیا کسی از خود نمی پرسد چقدر زمان دیگر باید بگذرد تا زنان و دختران خوزستانی بتوانند فرصتی برای بیان مشکلات عدیده خوزستان از زنان و همسران کارگر هفت تپه ای و گروه ملی گرفته تا مشکلاتی مثل عدم اشتغال، عدم آموزش مناسب، عدم شایسته سالاری، عدم فرصت های برابر رقابت ، فقر، خودکشی و…. را بی واسطه به سمع و نظر دولت مطبوع برسانند ؟!خانم ابتکار لطفاً بار دیگر اگر قصد سفر به خوزستان کردید اجازه بدهید زنان و دختران خوزستان با شما سخن بگویند

سارا امانی بابادی