هنرمند هر گز  نمی میرد!

مهین سعیدی : هنرمند مردمی چه از جنس نویسنده باشد و چه کنشگر،چه هنرمند عرصه ی سینماو تاتر باشد و چه شاعر،  در هر کسوتی که باشد خالق است، خالق زیبایی است،  به زیبایی معنا بخش واژه ی  انسانیت می گردد  و هم به زیبایی به  فکر و اندیشه روشنایی می بخشد و این قانون […]

مهین سعیدی : هنرمند مردمی چه از جنس نویسنده باشد و چه کنشگر،چه هنرمند عرصه ی سینماو تاتر باشد و چه شاعر،  در هر کسوتی که باشد خالق است، خالق زیبایی است،  به زیبایی معنا بخش واژه ی  انسانیت می گردد  و هم به زیبایی به  فکر و اندیشه روشنایی می بخشد و این قانون هستی است که خالق زیباییها  هرگز نمیمیرد  و این اصل خلیفه اللهی است.
مرحوم سید هادی آلبوشوکه بی شک خالق زیبایی  بود، خالق لبخند های زیبا ، خالق جرقه های فکر و اندیشه های زیبا، خالق داستان زیبای مردمی بودن و همین کافی است که امروز در رثای جاودانه شدنش به اتفاق از مخلوقاتش می گویند، از لبخندها، از همدردیها، از اندیشه ها…از اندیشه ها….از اندیشه ها…

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

وجامعه ی امروز ما چقدر نیازمند سیدهادی و  سید هادی ها و مخلوقاتشان است….و ضایعه ی سنگینی  است از دست دادن معنا بخشان واژه ی  انسانیت …روحش شاد و یادش جاودانه