مدال نقره مسابقات اختراعات چین به زینب خنیفر رسید

مدال نقره مسابقات اختراعات چین به دکتر خنیفر رسید .دکتر زینب خنیفر متخصص قلب و عروق و فرزند شوش در مسابقات شانگهای چین با اختراع کیت تشخیص لیشمانیا (یا همان بیماری سالک) توانست مدال نقره را کسب کند و افتخاری برای ایران و استان خوزستان به ارمغان آورد.زینب خنیفر فارغ التحصیل مقطع دکتری دانشگاه شهیدبهشتی […]

مدال نقره مسابقات اختراعات چین به دکتر خنیفر رسید .دکتر زینب خنیفر متخصص قلب و عروق و فرزند شوش در مسابقات شانگهای چین با اختراع کیت تشخیص لیشمانیا (یا همان بیماری سالک) توانست مدال نقره را کسب کند و افتخاری برای ایران و استان خوزستان به ارمغان آورد.زینب خنیفر فارغ التحصیل مقطع دکتری دانشگاه شهیدبهشتی تهران است که در این مسابقات شرکت کرده و آثار مختلفی از کشورهای جهان به این مسابقات ارسال شده بود.