بانوان جمعیت ساکت!یا نیمه زنده جامعه؟

دکتر سیدنور موسوی: بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی ایران و با طی فراز و نشیب های متعدد و کسب تجربه های فراوان سالهای گذشته زنان صرفا بنا به انجام تکلیف شرعی و قانونی، برای مردان و به خاطر مردان رای نمی دهند، بلکه برای خود، آینده فرزند و کشور خود رای میدهند. خوشبختانه […]

دکتر سیدنور موسوی: بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی ایران و با طی فراز و نشیب های متعدد و کسب تجربه های فراوان سالهای گذشته زنان صرفا بنا به انجام تکلیف شرعی و قانونی، برای مردان و به خاطر مردان رای نمی دهند، بلکه برای خود، آینده فرزند و کشور خود رای میدهند. خوشبختانه قانون اساسی کشور و دین مبین اسلام و تحولات مهم سیاسی و اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی سال ۵۷ باعث شده است که امروزه زنان بیش از گذشته از حقوق خویش آگاه شوند ، مفهوم رای دادن و انتخاب کردن را درک کنند.!

 همانطور که میدانیم در دوران قبل تر با توجه به رژیم حاکم قبل از انقلاب و شرایط خاص جامعه و حضور کمتر بانوان در اجتماعات سرنوشت ساز به راحتی و سادگی با اظهار نظر یکی از اهالی منزل یا آشنایان به آسانی تصمیم و رای زنان به جهت دلخواه تغییر پیدا میکرد.!اما حال باید کاندیداها اهداف و برنامه مشخصی داشته باشند تا بتوانند تصمیم و آرای زنان را با خود داشته باشند.زنان با حضور خود در صحنه های انتخاباتی در اجتماعات مدنی و پیگیریهای متعدد در فعالیتهای اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی جایگاه خود را تثبیت کرده اند و دولتمردان، رهبران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به اهمیت و تاثیر نقش و مشارکت زنان پیش از پیش پی برده اند. در شرایط کنونی که فضای کشور به فضای انتخاباتی مبدل گشته و پروسه برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی جریان دارد، مبارزات انتخاباتی شدیدا رقابتی شده است.

 در این رقابت، تصمیم و رای هر زن اعم از شهرها و روستاها تاثیر گذار و تعیین کننده و سرنوشت ساز است. زنان با استفاده از حق مسلم خود در انتخاب کاندیدای مورد نظرشان کاملا آزاد و مستقل هستند، این یک دستاورد بزرگی برای زنان کشور محسوب میشود. وقتی گفته میشود انتخابات یکی از مهمترین و عمده ترین شاخصه نظام مردم سالار و دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم است، قطعا زنان نیز شامل این مردم هستند‌، همانند مردان جامعه دارای موقف و هویت اجتماعی بوده و از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار میباشند و حق دارند در این فرآیند سرنوشت ساز وارد بشوند و آینده خود و فرزندان و جامعه را تعیین کنند.

زنان از توانایی و مهارت کافی مدیریتی و رهبری در امور برخوردار هستند، که می توانند از طریق انتخابات وارد ارکان مهم دولت و در بخش های مدیریتی نقش موثر ایفا نمایند. حال باید دید؛ انتخابات پیش رو بانوان از حق مسلم خود استفاده کرده و با راهبری صحیح انتخابات کرسی های بیشتری را از آن خود خواهند داشت!یا بی تفاوت از حق خود فرصت را به دیگران میدهند؟!

 چرا که این انتخابات برای کشور و همچنین برای زنان فرصت طلایی و غنیمت بزرگی است که بار دیگر مبنای یک نظام مستحکم تر مبتنی بر ارزش های دین مبین اسلام، دموکراسی، حقوق بشر و تعهدات بین المللی تاکید شود و همچنین با تکیه بر نظام جمهوری اسلامی مجددا به تمام نابرابری ها، اعم از نابرابری های قومی، نژادی، جنسیتی و سایر تبعیضهای اجتماعی، تک روی ها و انحصار طلبی ها خاتمه داده شود و جامعه اسلامی را برای پذیرش بیشتر هر نوع تغییر مثبت آماده شود و زنان بتوانند فعالتر گردند و در توسعه جامعه و کشورخود دوشا دوش مردان ادای مسئولیت نموده و رفاه، امنیت، آسایش را برای خود، فرزندان، جامعه تامین و در تطبیق عدالت اجتماعی مشارکت داشته باشند. زیرا که امروزه زنان صرفا به دنبال حضور و مشارکت مساوی با مردان در پروسه های اجتماعی کشور نیستند، بلکه خواستار ایفای نقش و حضور موثر و فعالیت مثمر هستند.