خوزستان با 1،2میلیون هکتار اراضی زیرکشت و تولید سالانه 13،2میلیون تن محصولات زراعی و باغی رتبه نخست را از نظر میزان تولیدات در کشور دارا می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با پایان کار خرید محصول گندم مازاد بر مصرف کشاورزان، یک میلیون و 30 هزار تن گندم به نرخ تضمینی و توافقی در استان خریداری شد.ˈکیخسرو چنگلواییˈ اعلام کرد از این میزان 960هزار تن به نرخ تضمینی و 70 هزار تن به نرخ توافقی از کشاورزان گندمکار استان خریداری […]

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با پایان کار خرید محصول گندم مازاد بر مصرف کشاورزان، یک میلیون و 30 هزار تن گندم به نرخ تضمینی و توافقی در استان خریداری شد.ˈکیخسرو چنگلواییˈ اعلام کرد از این میزان 960هزار تن به نرخ تضمینی و 70 هزار تن به نرخ توافقی از کشاورزان گندمکار استان خریداری و به انبارها و سیلوهای داخل و خارج خوزستان انتقال یافت.به گفته ی وی میزان خرید گندم از کشاورزان استان خوزستان در مقایسه با سال گذشته 310 هزار تن افزایش داشته است.

81230376-5811080

وی میزان برداشت و تولید نهایی گندم استان خوزستان را یک میلیون و 680 هزار تن عنوان کرد و افزود: گندم تولیدی استان 70 هزار تن بیش از پیش بینی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی بود.چنگلوایی دلیل افزایش تولید گندم در سال زراعی 93-92 در استان را بارندگی های نسبتاˈ مناسب و اعلام بهای تضمینی گندم پیش از شروع کشت این محصول عنوان کرد.رییس سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان گفت: این استان از نظر میزان خرید گندم برنیاز کشاورزان در کشور رتبه نخست را کسب کرد که افتخاری برای کشاورزان سختکوش استان است.چنگلوایی نرخ خرید تضمینی گندم معمولی را 10هزار و 500ریال و گندمˈدورمˈ که بیشتر در صنایع غذایی کاربرد دارد 10هزار و 800 ریال عنوان کرد.

وی گفت: گندم تولیدی استان به لحاظ کیفیت نیز در کشور در رتبه ممتاز قرار دارد به گونه ای که بخش مهمی از گندم ˈدورمˈ استان برای صنایع ماکارونی،بیسکویت و تهیه شیرینی خریداری شد.در سال زراعی گذشته 280هزار هکتار از اراضی استان به صورت دیم و 450 هزار هکتار به صورت آبی زیرکشت گندم قرار گرفت.میزان مصرف سالانه گندم برای جمعیت چهار میلیون و 600هزار نفری استان خوزستان حدود 650هزار تن است.استان خوزستان با 1،2میلیون هکتار اراضی زیرکشت و تولید سالانه 13،2میلیون تن محصولات زراعی و باغی رتبه نخست را از نظر میزان تولیدات در کشور دارا می باشد.بنا بر آمارسازمان جهاد کشاورزی خوزستان، ارزش تولیدات سالانه محصولات کشاورزی و باغی استان 60هزار میلیارد ریال است.گندم، نیشکر، برنج ، ذرت دانه ای و علوفه ای، دانه ها روغنی، محصولات جالیزی و صیفی جات ، خرما و انواع مرکبات مرغوب از مهمترین محصولات زراعی و باغی خوزستان محسوب می شود.