تصادف دلخراش در محورغیزانیه – هفتکل ، جان ۵ عضو یک خانواده اهوازی را گرفت

تصادف دلخراش در محورغیزانیه – هفتکل ، جان ۵ عضو یک خانواده اهوازی را گرفت.بعد از ظهر امروز شنبه ٢٢ تیر ماه و در اثر برخورد یکدستگاه تریلر با خودروی اسپرتیج اروندی در محور غیزانیه به هفتکل خوزستان یک خانواده اهوازی متشکل از یک دختر ۸ ساله و دو پسر ۵ و۱ ساله همراه با […]

تصادف دلخراش در محورغیزانیه - هفتکل ، جان ۵ عضو یک خانواده اهوازی را گرفت.بعد از ظهر امروز شنبه ٢٢ تیر ماه و در اثر برخورد یکدستگاه تریلر با خودروی اسپرتیج اروندی در محور غیزانیه به هفتکل خوزستان یک خانواده اهوازی متشکل از یک دختر ۸ ساله و دو پسر ۵ و۱ ساله همراه با پدر و مادر در این تصادف دلخراش جان باختند.

زلزله ۵/۷ ریشتری در مسجدسلیمان فقط یک فوتی در پی داشت اما در تصادف جاده ای خوزستان ۵ عضو یک خانواده جان می بازند . وضعیت نابسامان جاده های استان خوزستان در همه محورها به "تله مرگ" شهروندان و عابران تبدیل شده است