بیرگانی خبر داد:اختصاص 325 ميليارد ريال اعتبار به پروژه هاي عمرانی اهواز

اسماعیل ارزاني در نشست كميته برنامه ريزي شهرستان اهواز که با حضور نمايندگان مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي و مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان برگزار شد، از اختصاص 325 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي به پروژه هاي این شهرستان خبر داد. وي افزود: اين اعتبار به منظور اجرای […]

اسماعیل ارزاني در نشست كميته برنامه ريزي شهرستان اهواز که با حضور نمايندگان مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي و مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان برگزار شد، از اختصاص 325 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي به پروژه هاي این شهرستان خبر داد.

IMG09044918

وي افزود: اين اعتبار به منظور اجرای 130 عنوان پروژه اختصاص داده شده است.فرماندار اهواز بیان كرد: خوشبختانه امسال بودجه تعمير و تجهيز ادارات كل از بودجه شهرستان اهواز تفكيك شده و در اختصاص اعتبار اولويت به پروژه هاي تكميلي و نيمه تمام داده شده است.ارزاني عنوان کرد: توزيع اعتبارات سال جاري بر اساس شاخص هاي برخورداري و اهداف برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است و بايد تلاش كنيم از بودجه موجود به بهترين شكل استفاده شود.

سيد شكر خدا موسوي نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت:لازم است برای انجام پروژه ها اولويت بندي انجام شود و مديران دستگاههاي اجرايي بر اولويت بندي پروژه ها بر اساس نياز جامعه نظارت كنند.

ناصر سوداني ديگر نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت:خوشبختانه توزيع اعتبارات امسال ضابطه مند شده و براي آن شاخص هايي لحاظ شده است كه ما را به اهداف نزديكتر مي كند.وي افزود: مديران بايد در حوزه هاي تخصصي خود گزارش هاي واقع بينانه اي ارائه كنند تا به تصميم گيريهاي درست و منطقي منجر شود.