پیام تسلیت مجمع فعالان فرهنگی – اجتماعی خوزستان به علوی ،مدیر آموزشکده فنی شهید چمران

براساس خبر واصله مطلع شدیم همکار گرامی و دوست ارجمند جناب آقای سید بهزاد علوی مدیر آموزشکده فنی شهید چمران بمناسب مادر عزادار شده است.مجمع فعالان فرهنگی – اجتماعی خوزستان با انتشار پیامی این مصیبت را به آقای سید بهزاد علوی تسلیت گفت متن پیام بدین شرح است: کل من علیها فان جناب آقای علوی […]

براساس خبر واصله مطلع شدیم همکار گرامی و دوست ارجمند جناب آقای سید بهزاد علوی مدیر آموزشکده فنی شهید چمران بمناسب مادر عزادار شده است.مجمع فعالان فرهنگی – اجتماعی خوزستان با انتشار پیامی این مصیبت را به آقای سید بهزاد علوی تسلیت گفت متن پیام بدین شرح است:

107

کل من علیها فان

جناب آقای علوی مدیر آموزشکده فنی شهید چمران اهواز

مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت گفته ،برای شما ،خانواده محترم و عموم بازماندگان صبر و اجر جزیل و جهت فقیده مغفرت و رحمت بی کران الهی را در این ماه مبارک رمضان از آستان قدس ربوبی ما شریک غم خود بدانید،امید که خداوند به شما و خانواده محترم صبر عنایت نماید.

مجمع فعالان فرهنگی – اجتماعی خوزستان