غزال ریم در باتلاق مالچ های نفتی!

تپه های ماسه ای مشداخ در بخش شمالی بستان از دیرباز زیستگاه آهوان زرد و زیبای “ریم” یا تیزپای مشداخ بوده و هست که اخیرا با پیگیری فعالان محیط زیست دشت آزادگان به ثبت ملی رسید.”ریم” زرد رنگ و اوصاف ماندگار آن به جزئی از فرهنگ عمومی ساکنان این سرزمین درآمده و نغمه های خوانندگان […]

تپه های ماسه ای مشداخ در بخش شمالی بستان از دیرباز زیستگاه آهوان زرد و زیبای “ریم” یا تیزپای مشداخ بوده و هست که اخیرا با پیگیری فعالان محیط زیست دشت آزادگان به ثبت ملی رسید.”ریم” زرد رنگ و اوصاف ماندگار آن به جزئی از فرهنگ عمومی ساکنان این سرزمین درآمده و نغمه های خوانندگان عرب و غزل های نغز آنان با ریم مشداخ زینت و صفا یافته است

روزگاری است که در کنار دهها مشکل ریز و درشت زیست محیطی در دشت آزادگان و منطقه پایین دست کرخه ، کانال های سازمان آب و برق و امروز مالچ های نفتی به به قتلگاه تیزپای مشداخ تبدیل و موجبات فعالان محیط زیست استان و کشور را فراهم کرده است.بسیاری از کارشناسان بر این باورند ، تپه های رملی “ام الدبس” بدلیل سنگینی ماسه ها هیچ گاه منشاء “ریزگردها” و زایش پدیده ۱۳ساله “گرد و خاک” در خوزستان نبوده و نیست و تاکنون بعنوان “کانون ریزگرد” شناخته نشده است.اما چندین ماه است که برخلاف کنوانسیون های زیست محیطی و داده های علمی مردم شاهد مالچ پاشی تپه های ماسه ای مشداخ با مواد نفتی هستند که این امر علاوه بر مرگ گونه های گیاهی و جانوری منطقه ، زمینه ساز انقراض نسل گونه کمیاب آهوان زرد مشداخ خواهد بود و لذا خواهان توقف این عملیات غیر منطبق با اصول علمی می باشند