گفتگوی دکتر پناهی زاده پیرامون امور درمانی و دارویی تامین اجتماعی خوزستان

بودجه ى بخش درمان مديريت تامين اجتماعى 600 ميليارد تومان مى باشد كه 400 ميليارد تومان آن مربوط به پرداخت به موسسات طرف قرارداد و 200 ميليارد تومان آن مربوط به بيمارستانها و مراكز درمانى ملكي سازمان است.به مناسبت در پيش بودن هفته ى تامين اجتماعى شوشان گفتگویی با دکتر پناهی زاده مدیر درمان تامین […]

بودجه ى بخش درمان مديريت تامين اجتماعى 600 ميليارد تومان مى باشد كه 400 ميليارد تومان آن مربوط به پرداخت به موسسات طرف قرارداد و 200 ميليارد تومان آن مربوط به بيمارستانها و مراكز درمانى ملكي سازمان است.به مناسبت در پيش بودن هفته ى تامين اجتماعى شوشان گفتگویی با دکتر پناهی زاده مدیر درمان تامین اجتماعی استان خوزستان ترتیب داده که متن آن از نظر می گذرد:

0000000000000000000

آقاى دكتر ! چند مركز درمانى وابسته به تامين اجتماعى در استان خوزستان وجود دارد كه به بيماران خدمات درمانى ارائه مى دهند ؟

سازمان تامين اجتماعى، دومين توليد كننده ى درمان در سطح كشور است و ما در استان خوزستان با داشتن 6 بيمارستان فعال،1 دى كلينيك، 7 مركز پلى كلينيك شبانه روزى ، 8درمانگاه دوشيفته و 8 درمانگاه يك شيفته بعد از تهران ، بيش ترين تعداد مراكز درمانى ملكى را در سطح كشور دارا مي باشيم.

وضعيت پروژه هاى در حال ساخت در سازمان تامين اجتماعى استان خوزستان چگونه است؟

در حال حاضر سه بيمارستان در حال ساخت داريم يكى از اين بيمارستان ها به جايگزينى بيمارستان 64 تخت خوابى اميركبير سابق ساخته مى شود كه داراى 96 تخت خواب مى باشد و روند ساخت آن از 75 درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار است و ان شالله در سال آينده به بهره بردارى مى رسد . بيمارستان 160 تخت خوابى آبادان نيز كه به جايگيزنى بيمارستان 17 شهريور اين شهرستان ساخته مى شود از ديگر پروژه هاى سازمان تامين اجتماعى استان خوزستان است كه حدودا 18 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و بيمارستان 96 تخت خوابى دزفول نيز از پروژه هاى ديگرى است كه حصار كشى آن صورت گرفته است . نقشه ها و مجوز هايش نيز اخذ شده و در مرحله ى انتخاب پيمانكار است. در خصوص پروژه هاى بيمارستانى در حال احداث، استان خوزستان نسبت به ساير استانها رتبه ى اول را داراست.

آقاى دكتر پناهي زاده اعتبار اين پروژه ها چقدر است ؟

مبلغ قرار داد تكميلي فعلى بيمارستان اميركبير 10 ميليارد تومان مى باشد كه قبلا نيز 8 ميليارد تومان براى اين بيمارستان هزينه شده است و در مجموع مبلغى بالغ بر 18 ميليارد تومان جهت تكميل ساختمان آن هزينه خواهد شد و اين مبلغ بدون در نظر گرفت هزينه خريد تجهيزات بيمارستانى است و تقريبا 20 ميليارد تومان هم صرف هزينه اي پزشكي اين بيمارستان شود . از سوي ديگر هزينه ى احداث بيمارستان آبادان هم 38 ميليارد تومان برآورد شده است كه پيش بيني مي شود حدود 30 ميليارد تومان نيز صرف خريد تجهيزات بيمارستان شود كه باز هم همين مقدار بايد صرف تجهيز بيمارستان شود . در خصوص بيمارستان دزفول هم هنوز برآورد هزينه صورت نگرفته است ولى پيش بينى مى شود كه براى احداث آن هم به 25 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.در خصوص شهرستان شوشتر نيز طرح احداث ساختمان جديد بيمارستان شهداى شوشتر جهت افزايش تخت از 32 تختخواب به 50 تختخواب در اولويت پروژه هاى مصوب سازمان تامين اجتماعى در استان مى باشد. كه در مراحل طراحي ساختمان قرار دارد.

ما همچنين براى نوسازى و گسترش خدمات، به خصوص براى افزايش تخت هاى ويژه بيمارستان ها ي تابع اقدامات اساسي انجام داده ايم و سال گذشته بخش CCU بيمارستان آبادان احداث و افتتاح شد و در تيرماه سال جارى نيز پروژه ى ICU بيمارستان 17 شهريور آبادان را در دست افتتاح داريم .در عين حال برنامه ى گسترش اورژانس و افزايش تخت هاى اورژانس مطابق بااستاندارهاى ببين المللى جزو پروژه هاى ماست . گسترش بخش هاى ويژه ى NICU بيمارستان شهيدمصطفى خمينى بهبهان و بخش ICU جديد بيمارستان اميرالمومنين نيز اولويت هاى جاري در تامين اجتماعى استان خوزستان است.

در سال گذشته نيز بيمارستان 96 تخت خوابى ماهشهر افتتاح شده است كه در حال حاضر 32 تخت آن فعال مى باشد و براى فعال كردن مابقى بخش ها، بخش هاى عمومي و ويژه ى اين بيمارستان را كه شامل ICU و CCU مى باشد در حال برنامه ريزي هستيم از اين رو مقرر است در مرداد ماه سال جارى ضمن برگزارى آزمون ، 156 نيرو در رشته هاى پزشكى ، پرستارى ، مامايى ، علوم آزمايشگاهى ، راديولوژى ، اتاق عمل ، بيهوشى و رشته هاى پشتيبانى در سازمان تامين اجتماعى استخدام گردد كه اطلاع رساني لازم از طريق جرائب و سايت سازمان انجام خواهد گردد و شرايط شركت در آزمون و چگونگى آن به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد.

آقاى دكتر اگر ممكن است بفرماييد تخصيص بودجه در بخش درمان تامين اجتماعى چگونه است و در خصوص تعداد بيمه شدگان آمارى ارايه كنيد.

به صورت كلى بودجه ى بخش درمان مديريت تامين اجتماعى 600 ميليارد تومان مى باشد كه 400 ميليارد تومان آن مربوط به پرداخت به موسسات طرف قرارداد و 200 ميليارد تومان آن مربوط به بيمارستانها و مراكز درمانى ملكي سازمان است .لازم به توضيح است كه سازمان در دو بخش درمان مستقيم (بيمارستانها و مراكز ملكى رايگان) و غيرمستقيم (بخش هاى طرف قرار داد) به بيمه شدگان خدمات ارائه مى دهد . در حال حاضر در سطح استان خوزستان 2ميليون و 460 هزار نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى هستند و از اين نظر ما در سطح كشور حائز رتبه ى سوم بعد از تهران و اصفهان هستيم و ما خود را موظف مى دانيم كه خدمات درماني مورد نياز بيمه شدگان عزيز را به شكل مطلوب ارائه نمائيم.

براى به روز رسانى تجهيز آمبولانس ها و ديگر تجهيزات پزشكى چه اقداماتى انجام داده ايد ؟

اقدامات لازم جهت به روز رساني و تجهيز آمبولانس در دستور كار اين مديريت مي باشد كه اخيرا در اين راستا 3 دستگاه آمبولانس خريداري شده و در صدد هستيم در سال جارى 10 دستگاه آمبولانس ديگر نيز خريدارى كنيم تا به ناوگان آمبولانس ها اضافه شود. همچنين تامين تجهيزات پزشكى ضروري، مورد توجه ويژه قرار گرفته كه به عنوان مثال در يك ماه گذشته 3 دستگاه اكوكارديوگرافى با بهترين استانداردها براى بيمارستان هاى اميرالمومنين آبادان، 17 شهريور آبادان و امام موسى كاظم ماهشهر خريدارى كرده ايم. همچنين در سال جارى بيش از 2 ميليارد تومان به خريد تجهيزات پزشكى جديد مورد نياز در استان اختصاص داده شده و تجهيزات بيشترى نيز در حال تهيه مي باشد به خصوص تجهيزات پزشكي پيشرفته مورد نياز بيمارستان ها و مراكز درماني در دستور كار قرار دارد همچنين حدود 2 ميليارد تومان هم صرف نوسازى و تعميرات بخش ها بستري و بهسازي مراكز درماني خواهد گرديد.

آقاى دكتر اگر ممكن است آمارى از ميزان خدمات رسانى سازمان تامين اجتماعى در سال گذشته ارائه دهيد.

در سال گذشته 3 ميليون و 850 هزار ويزيت پزشك عمومى و 715 هزار ويزيت پزشك متخصص توسط مراكز پزشكى براى بيماران انجام شده است . همچنين 23 هزار و 500 عمل جراحى نيز در بيمارستانهاى تامين اجتماعى استان صورت گرفته است . در عين حال در سال گذشته 9 هزار و 534 زايمان به صورت عمل سزارين و 9 هزار و 225 زايمان طبيعى در بيمارستان هاى تامين اجتماعى انجام شده است. كه ايشان افزودند با توجه به آمارهاي موجود و در نظر داشتن كاهش نرخ بارورى كلي جمعيت اين موضوع در آينده يك تهديد جدى براى جمعيت كشور محسوب مى شود. چون روند كلي جمعيت به سمت پيرى بوده و در اين راستا بايستي شرايط لازم جهت اشتغال جوانان و امكان تشكيل خانواده فراهم شود تا انشاالله خانواده ها تشويق به فرزند آوري شوند تا بتوانيم پيشرفت كشورمان را در آينده تضمين نمائيم.

چه برنامه اى براى استفاده ى بهينه از دفترچه ى تحت پوشش تامين اجتماعى داريد؟

با توجه به برنامه تحول نظام سلامت كه در سال جاري توسط دولت تدبير و اميد ابلاغ گرديد، خوشبختانه براى اولين بار بعد از پيروزى انقلاب اسلامى اولويت سلامت جزو سه اولويت اصلى دولت قرار گرفت و ابلاغ و اجراي اين برنامه تا كنون اثرات بسيار مثبتي در حوزه درمان و سلامت كشور داشته است و موجبات اطمينان خاطر و رضايتمندي مردم را فراهم آورده است. يكى از اين اثرات مثبت، ساماندهى به وضعيت داروها بود. در سال 91 و در نيمه ى اول سال 92 شرايط بغرنجى در وضعيت دارو ايجاد شده بود كه در نيمه ى دوم سال، سازمان تامين اجتماعى به عنوان بزرگترين سازمان بيمه گر كشور افزايش پوشش داروها و كاهش قيمت و افزايش سهم پرداختى سازمان هاى بيمه گر را به عنوان اولويتى مهم در بخش دارو مورد توجه قرار داد و تعداد قابل توجهى از داروها كه مربوط به بيماريهاى صعب العلاج و بيماران سرطانى بود تحت پوشش قرار گرفت و يا پوشش بيمه اى آنها افزايش پيدا كرد.

اقدام مهم ديگر دولت در برنامه ى تحول نظام سلامت توجه ويژه به مناطق محروم مي باشد همچنين، عدم دريافت ما به التفاوت ها از بيماران وصرفا دريافت فرانشيت 10 درصدي با تعرفه دولتي در بخش بستري كه با اين اقدام پرداخت از جيب مردم كاهش قابل توجه اي پيدا نموده است. در اين راستا مديريت درمان تامين اجتماعى نيز در همراهى با طرح تحول نظام سلامت پرداخت مطالبات به بيمارستان هاى دانشگاهي – دولتى، پزشكان و داروخانه ها را در اولويت كاري خود قرار داده است.

در ارتباط با تعداد داروهاى تحت پوشش سازمان تامين اجتماعى توضيح مى دهيد؟

640 قلم دارو در نيمه ى دوم سال گذشته تحت پوشش قرار گرفت كه ميزان تعهدات از لحاظ مبلغي در سال جاري افزايش قابل توجه اي پيدا كرد و امسال نيز 150 قلم دارو به تعهدات سازمان افزوده شد و در مجموع 790 قلم دارو در راستاى طرح تحول سلامت افزايش پوشش داده شده است كه عمده ى اين داروها براى بيمارى هاى خاص، بيمارى هاى ام اس و سرطانى مى باشد و از اين نظر كمك زيادى به بيماران به خصوص بيماران سرطانى شده است. آقاى دكتر از مديريت ارشد استان در عرصه ى تامين اجتماعى چه انتظارى داريد ؟ توقع ما از استاندار ساعي و سخت كوش استان اين است كه براى تكميل پروژه هاى در دست احداث تامين اجتماعى و رفع مشكلات اين پروژه ها از سازمان تامين اجتماعى حمايت كند و در حال حاضر ما از همكاري و تعامل مثبت و سازنده اى با مديريت ارشد استان و رياست دانشگاه علوم پزشكى برخوردار هستيم.

نظام سلامت دركشور ما با چه معظلاتى دست به گريبان است ؟

نداشتن سيستم استقرار يافته ى پزشك خانواده يكى از مشكلات عمده ى نظام سلامت است. استقرار كامل يرنامه پزشك خانواده سبب مى شود كه بتوانيم در سطوح پيشگيرى فعال و مستمر وارد شويم ولي طرح پزشك خانواده بايد مورد بازبينى قرار بگيرد و به صورت كامل اجرا شود.مشكل ديگرى كه نظام سلامت را تهديد مى كندسبك زندگى تغذيه اى مردم است كه در آن به ورزش و اصلاح رژيم تغذيه اى اهميت داده نمى شود.از اين رو افراد جامعه به سمت چاقى و بيمارى هاى ناشى از آن سوق داده مى شوند. شهرنشينى، عدم تحرك ، تغذيه بد و گرايش به سمت مصرف غذاهاى آماده و فست فود ها عواقب جبران ناپذيرى بر سلامت افراد خواهد داشت. غذاهاى آماده و فست فودها ضمن اينكه كالرى زيادى دارند از ارزش غذايى پايينى نيز برخوردار هستند و سبب ايجاد وزن بالا و سوء تغذيه در افراد مى شود. افراد بايد در رژيم غذايى حتما از ميوه ها، سبزيجات و غذاهاى كم چرب استفاده كنند و در تمامى كشورهاى دنيا استراتژى برگشت به غذاهاى سنتى ديده مى شود . مصرف غذاهاى آماده باعث شيوع بيمارى هايى مثل ديابت و فشارخون شده و بيمارى هاى قلبى – عروقى و نارسايى هاى كليوى را تشديد مى كند و سبب سكته هاى مغزى و قلبى مى شود. از اين رو بيماران قلبي نيازمند اعمال جراحى زود هنگام مى شوند و در حال حاضر متاسفانه سن ابتلاء به اين بيمارى ها قلبي- عروقي و سكته هاي مغزي در كشور ما نسبت به كشور هاى ديگر بيش از يك دهه زودتر اتفاق مي افتد ! و اين زنگ خطرى براى جامعه ى ما محسوب مى شود . و بودجه نظام سلامت و سازمان هاى بيمه گر را بيشتر به سمت درمان بيماري هاي مزمن سوق مي دهد و دولت به جاى اينكه منابع مالى اش را صرف توسعه كنند مجبور هستند ميزان قابل توجه اي را در بخش درمان بيماران مزمن هزينه كند. در عين حال شيب جمعيتي ميانگين در كشور ما به سمت سالمند شدن پيش مى رود و اين هم بارى مضاعف بر دوش نظام سلامت است . چون سير جمعيت به سمت سالمندى، هزينه هاي درماني را شديدا افزايش مى دهد.

آقاى دكتر! گفتيد كه بايد از ميوه ها و سبزيجات استفاده شود، نگرانى كه در خصوص مصرف سبزيجات وجود دارد سمپاشى شدن بى رويه آنها و ورود اين سمبه زنجيره هاى غذايى است. چه توصيه اىدر اين خصوص داريد ؟

انتظار ما به عنوان كارشناسان نظام سلامت از متوليان و توليدكننده گان محصولات كشاورزي و غذاي اين است كه ضمن توجه به سلامت غذاى توليد شده ، حمل و نگه دارى آن را بايد به روش هاى علمى انجام دهند تا بتوانيم سلامت غذايى مردم را تامين كنيم . استفاده نا به جا و بيش از حد از سموم دفع آفات و استفاده از كودهاى نيتراته يك تهديد براى سلامت سبد غذايى مردم تلقى مى شود و متوليان امر بايد به صورت جدى نسبت به اين موضوع رسيدگى، نظارت و مراقبت هاى لازم را انجام دهند چون افزايش نيترات در چرخه هاى غذايى سبب افزايش سرطان دستگاه گوارش مى شود. به همين علت در چخه توليدات كشاورزي اهميت نظارت علمي در نحوه اي كاشت – داشت و برداشت و نگه داري غلات و محصولات كشاورزي اثرات مهمي در حوزه سلامت افرا جامعه دارد و اين امكان را به احاد جامعه مي دهد كه سالمندي سالم در سنن بالا را داشته باشند و بار بيماري در جمعيت كشور كاهش يابد.