آیةالله جزایری:صنایع فولاد سالانه یک هزار و 300میلیارد ریال درآمد دارد اما تنها 10 درصد آن در استان هزینه شده،این خیانت به خوزستان است

نها 10 درصد از درآمدهای شرکت فولاد در خوزستان هزینه شده و باقی درآمدها به تهران منتقل می شود.اینگونه تصمیم گیری ها نوعی خیانت به خوزستان است.نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در آیین تجلیل از قضات نمونه استان گفت :در حال حاضر کارخانه صنایع فولاد سالانه یک هزار و 300میلیارد ریال درآمد دارد اما […]

نها 10 درصد از درآمدهای شرکت فولاد در خوزستان هزینه شده و باقی درآمدها به تهران منتقل می شود.اینگونه تصمیم گیری ها نوعی خیانت به خوزستان است.نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در آیین تجلیل از قضات نمونه استان گفت :در حال حاضر کارخانه صنایع فولاد سالانه یک هزار و 300میلیارد ریال درآمد دارد اما تنها 10 درصد از درآمدهای این شرکت در خوزستان هزینه شده و باقی درآمدها به تهران منتقل می شود.

IMG17170983

وی با اشاره به فعالیت های گروه های تجزیه طلب در استان خوزستان گفت: گروه های تجزیه طلب و وهابیت در گذشته فعالیت های بسیاری در استان خوزستان داشته اند اما با تصمیم های به موقع قضات دادگستری استان خوزستان در بررسی پرونده ها، سال ها است دیگر این گروه ها در استان خوزستان فعالیتی ندارند.

آیت الله سید ˈمحمد علی موسوی جزایریˈ بیان کرد:اگر در بررسی پرونده این گروهها مسامحه می شد امروز در استان خوستان امنیتی وجود نداشت.وی بیان داشت: خوشبختانه در سال های گذشته میزان ارتکاب جرایم خشن در استان خوزستان کاهش یافته و مدت ها است دیگر این نوع جرایم در استان خوزستان رخ نمی دهد.امام جمعه شهر اهواز در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده در استان خوزستان افزود: در حال حاضر کارخانه صنایع فولاد سالانه یک هزار و 300میلیارد ریال درآمد دارد اما تنها 10 درصد از درآمدهای این شرکت در خوزستان هزینه شده و باقی درآمدها به تهران منتقل می شود.آیت الله جزایری افزود: اینگونه تصمیم گیری ها نوعی خیانت به استان خوزستان است و باید در این زمینه مسوولان بازنگری های لازم را انجام دهند.