حادثه تیراندازی به منزل عضو شورای شادگان در دست رسیدگی است

فرماندار شادگان گفت: پیگیری نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به سمت منزل عضو شورای اسلامی این شهر آغاز شده و در حال اقدام است.سعید حاجیاندر گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: ساعت حدود ۱۵ جمعه منزل مسکونی رئیس و عضو شورای اسلامی شهر شادگان با اطلحه جنگی به گلوله […]

فرماندار شادگان گفت: پیگیری نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به سمت منزل عضو شورای اسلامی این شهر آغاز شده و در حال اقدام است.سعید حاجیاندر گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: ساعت حدود ۱۵ جمعه منزل مسکونی رئیس و عضو شورای اسلامی شهر شادگان با اطلحه جنگی به گلوله بسته شد که در این حادثه آسیبی به کسی نرسید.وی افزود: در این حادثه پنج گلوله جنگی به ساختمان محل سکونت عضو شورای شهر شادگان اصابت کرد که یکی از گلوله ها نیز به لوله گاز برخورد کرد اما حادثه ای رخ نداد.

فرماندار شادگان گفت: عامل این تیراندازی با پوشاندن چهره خود اقدام به تیراندازی کرده و از محل متواری شد.حاجیان تصریح کرد: این دومین بار است که منزل مسکونی عضو شورای شهر شادگان مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار می گیرد.وی با بیان اینکه در هر دو حادثه به کسی آسیب وارد نشده استاظهار داشت:طبق بررسی به عمل آمده اختلافات شخصی علت این تیراندازی بوده و نیروهای امنیتی شادگان برای شناسایی عوامل این تیراندازی ها وارد عمل شده اند.