مقتدایی:اگر نتوانیم برای طرح کیفیت بخشی اعتبار بگیریم، در شورای آموزش و پرورش را ببندیم بهتر است.

استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم تصویب طرح توسعه آموزش پیش‌ دبستانی و انسداد مبادی بی‌ سوادی در استان، در خصوص نگراني از امکان اجرای این طرح‌ ها با توجه به وضعیت اعتبارات ملی، گفت: نگران اعتبارات نباشید زیرا با توجه به تخصیص 250 میلیارد تومان اعتبار کیفیت‌ بخشی به فعالیت‌ های آموزش‌ و پرورش […]

استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم تصویب طرح توسعه آموزش پیش‌ دبستانی و انسداد مبادی بی‌ سوادی در استان، در خصوص نگراني از امکان اجرای این طرح‌ ها با توجه به وضعیت اعتبارات ملی، گفت: نگران اعتبارات نباشید زیرا با توجه به تخصیص 250 میلیارد تومان اعتبار کیفیت‌ بخشی به فعالیت‌ های آموزش‌ و پرورش در كشور، اگر نتوانیم برای چنین طرحی از آقاي نوبخت يا فانی اعتبار بگیریم، در شورا را ببندیم بهتر است.

88665

عبدالحسن مقتدایی در شورای آموزش‌ و‌ پرورش استان که امروز یکم تیرماه در سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد،اظهار داشت:معتقدم اصل را بر این مبنا بگذاریم که کار کسانی را که در زمینه این طرح‌ ها برنامه‌  ریزی کردند درد را شناختند و برای آن نسخه پیچیدند، تکمیل کنیم و به سمتی برویم که این اتفاق در استان رخ دهد نه آن‌که به دلیل عدم شناخت طرح، آن را رها کنیم و بعد برای افراد بزهکار در جامعه هزینه‌ های بسیاری متحمل شویم که اين افراد یا در زندان‌ ها نگهداری شوند و یا در مراکز ترک اعتیاد و … تحت ‌بازپروري قرار گيرند.

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت باید جایی این سختی را متحمل شد تا در آینده دچار بحران نشویم؛ اصل موضوع توسعه آموزش‌ های پیش‌ دبستاني و انسداد مبادی بی‌ سوادی کار پسندیده‌ ای است اما بهترین راه حل، آسان ترین راهکار نیست که بگوییم نمی‌شود و آن را انجام ندهیم؛ در هر حال در تماس با قانونگذار و وزارتخانه می توان راهکار جذب اعتبار طرح را پیدا کرد.استاندار خوزستان با اشاره به این‌ که در ابتدا بحث خرید خدمت مطرح بود و این‌ که معضل استان بحث دو زبانه بودن بسیاری از مناطق است ، تصریح کرد: می توان روی این موضوع که یکسال آموزش نو آموزان در دوره پیش‌ دبستانی با توجه به دو زبانه بودن نو آموزان خوزستانی، کفایت نمی کند در مرکز بحث و بررسي کرد و این مسئله را متذکر شد که به‌طور مثال خوزستان مانند استان سمنان نیست و با توجه به این موضوعات سهم خوزستان از 250 میلیارد اعتبارات در ارتقا کیفی چه ميزان خواهد بود.

مقتدایی با تاکید بر لزوم حذف حواشی این طرح به‌ طور كامل و پذیرش واقعیت‌ ها دراین خصوص خاطرنشان کرد: معتقدم این طرح حتی باید در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح شود؛ اجراي اين طرح در شهرستان‌ ها متفاوت است. در مناطقی مانند  و هویزه که مردم در منازل خود به زبان عربی صحبت می‌ کنند نمی‌توان انتظار داشت که نوآموزان بعد از شش سال تکلم به زبان عربی، در یک بازه زمانی یک ماهه زبان فارسی را یاد بگیرند.

وی با بیان این‌که این یک معضل ملی است و اعتبارات آن هم باید ملی باشد، اظهار داشت: باید توجه داشت که در استان به هر میزان که مراکز تفریحی ، پارک، و … احداث شود اگر افرادي امکان، سواد و فرهنگ استفاده از این مراکز را نداشته باشد، دچار آسیب خواهیم شد؛ توسعه متوازن به معنای درنظر گرفتن همه جوانب است.استاندار خوزستان همچنین بر لزوم رفع نواقص این طرح تأکید کرد و با اشاره به الزامی‌ بودن دوره پیش‌ دبستانی دربعضی استان‌ ها تصریح کرد: شاید در خوزستان متولی برگزاری پیش‌ دبستانی در همه مناطق استان نباشیم بنابراین نمی توان آن را در همه استان الزامی کرد. در واقع باید جامعه هدف و نقاط مشخص بررسی شود و حداقل این طرح در نقاط مشخصی از استان اجباری شود. البته کلیات این طرح و موضوع آن کاملاً پسندیده است و باید به صورت مبسوط و البته به طریق مرحله‌ای کار شود و در آغاز روی مناطقی که دارای معضل است تمرکز شود.

مقتدایی با اشاره به این‌که امسال اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پروش ملی شده‌است افزود: شاید این اعتبارات طی یکی، دو سال آینده استانی شود اما اصل طرح باید مصوب شود و سپس روی اجرای آن بحث کنیم. از سویی دیگر الزامی وجود ندارد که در همه استان آن را اجباری کنیم. بنابراین معتقدم اصل طرح را تصويب کنیم اما یک مقدار کار کارشناسی بیشتر برای اجرای مرحله‌ای طرح انجام شود و نقاطی که بیشتر می‌تواند مؤثر باشد به عنوان مناطق آغاز اجرای طرح در نظر گرفته شود.  وی همچنین با اشاره به جمعیت بازماندگان از تحصیل در استان در سنین 6 تا 11 سال، ادامه‌داد: گاهی برخی از این موارد در استان ناشی از بی‌توجهی والدین به بحث تحصیل فرزندان است. البته بسیاری از این افراد بازمانده از تحصیل مهاجر هستند بنابراین باید پالایش شوند. لازم است با مسئولیت آقاي خبیر کارگروهی در استان برای شناسایی و جذب این افراد تشکیل شود. در شهرستان‌ ها نیز رئیس آموزش‌ و پرروش با مسئولیت فرمانداری‌ها این موضوع را بررسی و مدنظر قرار دهد تا این افراد شناسایی شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به برخي اظهارات اعضاي شورا درخصوص   اعتبارات هزينه‌ اي آموزش‌ و پرورش تأکید کرد: نگران اعتبارات اجرای این طرح‌ها نباشید زیرا اگر اعتبار وجود داشته باشد انجام می دهیم و اگر نباشد نیز به عنوان طرح اولویت‌دار استان به دکتر فانی وزير آموزش‌ و پرورش ارائه مي‌ دهیم و مطالبه مي‌ کنیم. در هر صورت امسال 250 میلیارد تومان به‌ منظور کیفیت بخشی به فعالیت‌ های آموزش‌ و پرورش اختصاص يافته‌ است و براي اجراي اين طرح حداكثر به 20 میلیارد نیاز است. اگر نتوانیم برای چنین طرحی از آقای نوبخت يا فانی اعتبار بگیریم، در شورا را ببندیم بهتر است.