دکتر لویمی ،به ریاست دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه چمران اهواز منصوب شد

طی حکمی ازسوی دکتر محمد رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر کریم لویمی مطلق عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني به سمت مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب گردید. در متن این حکم آمده است: با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالي به استناد ماده 5آيين […]

طی حکمی ازسوی دکتر محمد رعایایی اردکانی سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر کریم لویمی مطلق عضو هيأت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني به سمت مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه منصوب گردید.

48603

در متن این حکم آمده است: با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالي به استناد ماده 5آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري مصوب ششصد و هشتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به موجب اين ابلاغ با حفظ سمت آموزشي به مدت دو سال به سمت مدير همكاريهاي علمي و بين الملل دانشگاه منصوب مي گرديد. اميد است با اتكال به الطاف خداوند متعال بتوانيد در تحقق اهداف دولت تدبير و اميد در بخش آموزش عالي، گام هاي موثر برداريد.پیش از این، دکتر علیرضا جلیلی فر مسئولیت دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه را به عهده داشت که اخیرا به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شده است.