مقتدایی: سازمان های مردم نهاد به دنبال احقاق حقوق شهروندان باشند

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد گفت: سازمان های مردم نهاد از ویژگی های خاصی برخوردارند، لذا همواره باید به دنبال احقاق حقوق شهروندان باشند.دکتر عبدالحسن مقتدایی در نشست با سازمان های مردم نهاد خوزستان اظهار کرد: در بسیاری از مسائل مربوط به احقاق حقوق شهروندان، جای سازمان های […]

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد گفت: سازمان های مردم نهاد از ویژگی های خاصی برخوردارند، لذا همواره باید به دنبال احقاق حقوق شهروندان باشند.دکتر عبدالحسن مقتدایی در نشست با سازمان های مردم نهاد خوزستان اظهار کرد: در بسیاری از مسائل مربوط به احقاق حقوق شهروندان، جای سازمان های مردم نهاد خالی است و باید برای توسعه این گونه مجموعه ها تلاش کرد.

9302x15x0x22987

وی افزود: یکی از ضرورت هایی که سازمان های مردم نهاد باید به آن بپردازند تلفیق نیرو و انرژی جوانی با تجربه است و اگر این دو با هم تلفیق شوند به طور قطع موفقیت حاصل خواهد شد.مقتدایی با تاکید بر حضور افراد با تجربه در NGO ها تصریح کرد: اگر افراد با تجربه در سازمان های مردم نهاد فعالیت کنند مسائل مالی نیز حل خواهد شد. تجربه، تخصص، کار کارشناسانه، استقلال مالی و یک مجموعه با پتانسیل و انرژی به عنوان مجموعه جوان در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه حضور افراد شاخص و موجه اعتماد مردم نیز بیشتر خواهد شد، ادامه داد: باید بپذیریم که این سازمان ها مانند ملات بین خشت های جامعه هستند که در صورت وجود، دوام و قوام بین سازمان ها و تشکل ها با مردم ایجاد شده در غیر این صورت تمام سازمان ها مانند خشت هایی هستند که بدون ملات روی هم گذاشته شده و به راحتی فرو پاشیده می شوند.استاندار خوزستان تاکید کرد: این مجموعه های مردم نهاد باید سازمان های نقاد باشند نه ملتمس و بخشی از فعالیت های آنها از نوع فعالیت های نرم برای حکومت است، یعنی رفع بخشی از مشکلاتی که دولت ها توانمندی یا اعتبارات لازم را نداشته و از مردم کمک می خواهند.

مهرداد شریف مخمل زاده، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان نیز در این نشست گفت: سند دوسالانه توسعه سازمان های مردم نهاد تدوین شده و برنامه های ما بر اساس این سند تهیه شده است.وی افزود: در فصل دوم سند، چهار بخش با موضوعات تشکیل سازمان های مردم نهاد جدید، توانمندسازی، حفظ و نگهداشت و راه اندازی شبکه های تخصصی سمن ها در نظر گرفته شده است. استان از نظر تعداد این سازمان ها نه تنها از استان های همتراز بلکه از برخی استان های دیگر پایین تر است پس هدف ما در برنامه دوسالانه، توسعه و تاسیس سازمان های مردم نهاد جدید است.

شریف مخمل زاده تصریج کرد: در این برنامه برای هر 10 هزار نفر جمعیت، تاسیس یک سازمان در نظر گرفته شده است. بنابراین 400 سازمان برای دو سال در نظر گرفته شده است. برای امور شهروندی، منابع طبیعی، فناوری و دفاع مقدس و بسیاری از مسائل دیگر، هنوز هیچ گونه سازمان مردم نهاد تخصصی شکل نگرفته است.وی افزود: مهمترین برنامه سند توسعه سازمان های مردم نهاد، در حوزه توانمندسازی آنها برنامه ریزی شده که آموزش، کلیدی ترین برنامه در این بخش است. آموزش در دو سطح عمومی و تخصصی برنامه ریزی شده و برای امسال چند کارگاه آموزش و تخصصی طراحی شده است.

شریف مخمل زاده خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد فرصت هستند نه تهدید، فرصت های بی بدیلی هستند که نقش مهم و تاثیرگذاری در نهادینه کردن فرهنگ مشارکت دارند. سازمان های مردم نهاد متشکل از مهمترین افراد و جوانانی هستند که می توانند خواسته های سطح محلی و منطقه ای را به برنامه ریزان کشور و استان انتقال دهند.

وی افزود: این سازمان ها به عنوان بخشی از جامعه مدنی هستند که از سویی ارتباط نزدیکی با مردم و مسائل آنها دارند و از سوی دیگر سعی دارند مسائل مردم را به حاکمیت منتقل کنند. غیر دولتی بودن، سازمان یافتگی، مردمی بودن، غیر دولتی و غیرسیاسی و انجام کارهای داوطلبانه از مهمترین ویژگی های سازمان های مردم نهاد است.شریف مخمل زاده ادامه داد: ضرورت دارد شورایی با عنوان توسعه سازمان های مردم نهاد با حضور دستگاههای مرتبط به منظور تحقق سند دوسالانه تشکیل شود و با توجه به گستردگی برنامه های آموزشی، باید ردیف اعتباری برای آن در نظر گرفته شود یا برخی شرکت های بزرگ دولتی به عنوان معین برای توسعه آنها در نظر گرفته شود