بازهم آتش دامان هور العظیم را گرفت

براساس اعلام منابع محلی از روز گذشته مجددا در بخش عراقی هور العظیم و در محدوده روبروی رفیع و پاسگاه مرزی شهید اسدی آتش سوزی رخداده و بدلیل وزش باد شدید دود ناشی از حریق نیزارها شب گذشته با غلظت بیشتر فضای شهر اهواز و مناطق پیرامونی را فراگرفت .متولیان حوزه محیط زیست بدلیل برخوداری […]

براساس اعلام منابع محلی از روز گذشته مجددا در بخش عراقی هور العظیم و در محدوده روبروی رفیع و پاسگاه مرزی شهید اسدی آتش سوزی رخداده و بدلیل وزش باد شدید دود ناشی از حریق نیزارها شب گذشته با غلظت بیشتر فضای شهر اهواز و مناطق پیرامونی را فراگرفت .متولیان حوزه محیط زیست بدلیل برخوداری از امکانات تخصصی بطور شبانه روز طی یک الی دو ساعت تصاویر ماهواره ای رصد هور العظیم را دریافت می کنند اما متاسفانه تاکنون از بیان علت و محدوده دقیق آتش سوزی در بخش عراقی هور العظیم احتراز می کنند