امام جمعه موقت اهواز: جمهوری اسلامی برابر حقوق بین الملل درکناردولت عراق است

امام جمعه موقت اهواز گفت: جمهوری اسلامی برابر موازین حقوق بین المللی و در چارچوب آن در کنار دولت عراق ایستاده و درصورت درخواست دولت عراق به این کشور دربرابر متجاوزان کمک خواهدکرد.آیت الله دکتر محسن حیدریˈ درخطبه های این هفته نماز جمعه اهواز افزود: ما در حراست از عتبات عالیات به خود تردیدی راه […]

امام جمعه موقت اهواز گفت: جمهوری اسلامی برابر موازین حقوق بین المللی و در چارچوب آن در کنار دولت عراق ایستاده و درصورت درخواست دولت عراق به این کشور دربرابر متجاوزان کمک خواهدکرد.آیت الله دکتر محسن حیدریˈ درخطبه های این هفته نماز جمعه اهواز افزود: ما در حراست از عتبات عالیات به خود تردیدی راه نخواهیم داد واگر این سلفی های داعش به ساحت عتبات نزدیک شوند به فرمان مقام معظم رهبری گورشان را خواهیم کند.

81208649-5773509

وی با اشاره به تحرکات اخیر گروه موسوم به داعش در عراق ادامه داد: باید چهره اینهایی که با شعار تشکیل دولت اسلامی عراق و شام دست به این اقدامات می زنند مشخص شود و ماهیت واقعیشان به مردم نشان داده شود.امام جمعه موقت اهواز اضافه کرد: آنها با کمک نیروهای بعثی وهمکاری برخی جریانهای سیاسی داخل عراق که مخالف نوری مالکی هستند وبا هماهنگی برخی ارتشیهای عراق که گرایش قومی و سوابق بعثی دارند دست به این اقدامات زده اند و برخی کشورهای منطقه نظیر ترکیه و عربستان و قطر هم باآنها همکاری می کنندکه متاسفانه اینها در راستای منافع امریکا و اسراییل واشغال عراق گام بر می دارند.

آیت الله حیدری گفت: اینها اقلیتی از جهان تسنن هستند که اعتقادات آنها با بقیه اهل تسنن مشترک نیست و گرایشات اموی و خوارجی گرانه دارندوظاهربینی و کوته فکری و سرسپردگی نسبت به یهود از ویژگی های بارزآنها ست .وی خاطرنشان کرد: آبشخور سلفی ها و صهیونیستها یکجاست ازاین رو آنها در تمام مدت حضورشان در سوریه واکنون حتی یک تیر به سمت اسراییل شلیک نکردند بلکه برعکس با یهودی ها هم پیمان شده اند تا تشیع را ازبین ببرند غافل ازاینکه امام زمان (عج) نگهدار وحافظ تشیع است.

خطیب جمعه این هفته اهواز همچنین با اشاره به خطبه مقام معظم رهبری در نماز جمعه پس ازاعتراضات به نتایج انتخابات 88گفت: عده ای بودند که درآن دوره حرکات ناشایستی کردند ،شورش کردند و اسمش را جنبش گذاشتند .وی گفت : درحقیقت فتنه 88همانگونه که مقام معظم رهبری نیز گفتند با هدف نشانه گرفتن انقلاب و نظام مقدس وپیاده کردن اهداف ومقاصد شوم اسراییل و امریکا به راه افتاد.آیت الله حیدری ادامه داد: عده ای هم در کشور ناآگاه و در بی خبری اقدام به راهپیمایی میلیونی کردند ولی پس از بیانات رهبری اکثریت آگاه شدند وازاین جریان کناررفتند.

وی گفت : در ادامه خود فتنه گران وافرادی که وابستگی مالی ،سیاسی یا فکری به استکبار داشتند و در واقع منافق بودند وارد صحنه شدند و حذف جمهوری اسلامی واستقلال را خواستار شده وجمهوری ایرانی را به جای آن مطرح کردند.وی گفت: آنها به عکس امام توهین کردند شعار نه غزه نه لبنان را مطرح کردند ولی به برکت خطبه مقام معظم رهبری ، اکثریت مردم از آنها جدا شدند که در واقع باید این خطبه را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی تلقی کرد.امام جمعه موقت اهواز سپس گفت: حالا افرادی هستند که می گویند اینقدر دم از فتنه نزنید سوء تفاهمی بوده وتمام شده، اینها اشتباه می کنند زیرا آن جریان موضوع اختلافات سلیقه ای نبود بلکه نشانه گرفتن اصل نظام و اهداف وآرمانهای انقلاب بود که اگر لطف خدا و عنایت امام زمان و تیزبینی رهبری نبود معلوم نبود گه چه بر سر این نظام می آمد.امام جمعه موقت اهواز همچنین در خطبه های خود با اشاره به سالروز شهادت دکتر چمران گفت: این روز به حق روز بسیج اساتید نام گرفته وباید گرامی داشته شود وشخصیت دکتر چمران و فداکاریهایش نیز بار دیگر تبیین شود.