صفایی با پنج انتصاب،پروسه تغییرات را در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان کلید زد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در احکام جداگانه ای پنج نفر از کارشناسان حوزه مسئولیت خود را در سمت های قائم مقام و معاونت منصوب کرد. به گزارش خبرنگار عصرما، طی حکمی از سوی «هوشمند صفایی»، «رضا میرانی« که معاونت امور تعاون را بر عهده داشت به عنوان قائم مقام مدیرکل تعاون، کار […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در احکام جداگانه ای پنج نفر از کارشناسان حوزه مسئولیت خود را در سمت های قائم مقام و معاونت منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار عصرما، طی حکمی از سوی «هوشمند صفایی»، «رضا میرانی« که معاونت امور تعاون را بر عهده داشت به عنوان قائم مقام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، منصوب شد.
در حکم رضا میرانی آمده است: با توجه به نقش موثر و کارساز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه و تعالی جامعه، گستردگی و فرابخشی بودن فعالیت های مربوط، امید است بتوانید با تکیه بر تعهدات دینی و حرفه ای و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و ایجاد هماهنگی لازم، وظایف محوله را به نحو احس انجام دهید.
همچنین پرویز محمدی به عنوان معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، عبدالکریم انصاری زاده به عنوان سرپرست معاونت امور تعاون، جمیل جلالی به عنوان سرپرست معاونت رفاه اجتماعی و سید موسی پیروان به عنوان معاون اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه خوزستان منصوب و در سمت های جدید مشغول به کار شدند.