۴ معاون جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان معرفی شدند/موج اول تغییرات

به گزارش خبرنگار فرهنگی – آموزشی عصرما،صبح امروز چهارشنبه ۹ بهمن ،چهار معاون جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان و در موج اول تغییرات،توسط تقی زاده منصوب شدند. براساس احکام جداگانه ای از سوی محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش ،آقایان کمایی در معاونت متوسطه ،عبادیان در معاونت پرورشی ،معزی (اصالتا از برادران دزفولی)، […]

به گزارش خبرنگار فرهنگی – آموزشی عصرما،صبح امروز چهارشنبه ۹ بهمن ،چهار معاون جدید اداره کل آموزش و پرورش خوزستان و در موج اول تغییرات،توسط تقی زاده منصوب شدند.

Picture 08927

براساس احکام جداگانه ای از سوی محمد تقی زاده مدیرکل آموزش و پرورش ،آقایان کمایی در معاونت متوسطه ،عبادیان در معاونت پرورشی ،معزی (اصالتا از برادران دزفولی)، در معاونت تربیت بدنی و شجاعی در معاونت آموزش ابتدایی منصوب و فعالیت خود را آغاز و به ترتیب جایگزین مسعود اکبری ،کیانی زاده ،……..،و خانم موسوی شدند.