پل روگذر چهارشیر ۴٨ ساعت پس از افتتاح قربانی گرفت!

پل روگذر میدان چهارشیر اهواز در حالیکه پنجشنبه گذشته توسط شریعتی استاندار خوزستان، کتانباف شهردار اهواز و فلسفی رئیس شورای شهر، علی رغم مخالفت مسئولین فنی شرکت احداث کننده بدلیل ناقص بودن پروژه، افتتاح شد در همان روز اول شاهد چندین تصادف روی آن بود که تصاویر آن بسرعت در فضای مجازی منتشر شد!.اما خبر […]

پل روگذر میدان چهارشیر اهواز در حالیکه پنجشنبه گذشته توسط شریعتی استاندار خوزستان، کتانباف شهردار اهواز و فلسفی رئیس شورای شهر، علی رغم مخالفت مسئولین فنی شرکت احداث کننده بدلیل ناقص بودن پروژه، افتتاح شد در همان روز اول شاهد چندین تصادف روی آن بود که تصاویر آن بسرعت در فضای مجازی منتشر شد!.اما خبر دردناک تر آنجا بود که بدلیل عدم رعایت مسائل ایمنی در پل مذکور بفاصله ۴٨ ساعت پس از افتتاح آن، خودروی عبوری از پل جان یکی از شهروندان اهوازی را گرفت و متاسفانه وی پس از تصادف و انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد!

پیگیری های انجام شده حاکی از آن است که برخی متولیان سعی زیادی کرده اند که خبر این اتفاق تلخ رسانه ای نشود و رضایت اولیای دم را کسب نمایند! .اما سوال اصلی در این زمینه از اعضای شورای اسلامی شهر اهواز است که چرا علی رغم مخالفت شرکت سابیر بعنوان مجری پل، شهردار اهواز و رئیس شورای شهر اصرار زیادی برای قیچی زدن آن تا قبل از تکمیل پروژه و انجام اصول ایمنی آن داشته اند تا نام خود را بعنوان افتتاح کننده آن به ثبت برسانند!. از اعضای شورای شهر اهواز بعنوان نمایندگان شهروندان اهوازی در پارلمان شهری میخواهد تا نسبت به دلایل افتتاح زود هنگام پل همچنین علت اصلی مرگ این شهروند اهوازی و میزان تقصیر شهرداری اهواز و یا پیمانکار ساخت پل، شفاف سازی لازم را به انجام برسانند.