سالم زاده:آهنگ سازندگی در ملاثانی شتاب می گیرد

زیرسازی و آسفالت خیابان 24 متری توسط شهرداری ملاثانی آغاز شد.شهردار ملاثانی در این خصوص اظهار داشت: رفع مسائل و مشکلات منطقه با اهتمام ویژه در دستور کار واحدهای مربوطه قرار گرفته است.مهندس سالم زاده افزود: خیابان 24 متری نیز از جمله مناطق حوزه شهری شهرداری است که اخیراً کار اجرایی آن توسط واحد عمران […]

زیرسازی و آسفالت خیابان 24 متری توسط شهرداری ملاثانی آغاز شد.شهردار ملاثانی در این خصوص اظهار داشت: رفع مسائل و مشکلات منطقه با اهتمام ویژه در دستور کار واحدهای مربوطه قرار گرفته است.مهندس سالم زاده افزود: خیابان 24 متری نیز از جمله مناطق حوزه شهری شهرداری است که اخیراً کار اجرایی آن توسط واحد عمران عملیاتی شد و در آینده نه چندان دور شاهد اتمام پروژه زیربنایی و آسفالت آن خواهیم بود.

01_

این مسئول همچنین با اشاره به روند فعالیت های صورت گرفته در این شهر عنوان کرد: از سوی شهرداری ملاثانی از ابتدای سال فعالیتهای بسیار گسترده ای در دستور کار مجموعه شهری قرار گرقته است که با اتمام این پروژه ها تحولی نو در چهره شهر ملاثانی مشاهده خواهیم کرد.سالم زاده با بیان اینکه بسیاری از فعالیتهای در دست اقدام به صورت زیربنایی و اصولی است اضافه کرد: در این منطقه پروژه های بسیار متعددی در حوزه های مختلف از سوی شهرداری تعریف شده که عمدتاً به پروژه های زیربنایی بر می گردد که می تواند در آینده نه چندان دور به مرحله بهره برداری برسد.

7