ساکی بخشدار اروند: بازارچه مرزی در اروندکنار ساخته می شود

بخشدار اروندکنار گفت: به منظور تسهیل در مراودات مرزی با کشور عراق بازارچه مرزی در اروندکنار ساخته می شود.ˈ عباس ساکی ˈ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ایجاد بازارچه مرزی می تواند در توسعه و ایجاد بستر مناسب جهت اشتغال جوانان و بهبود معیشت مردم و رونق این بخش مرزی تاثیر […]

بخشدار اروندکنار گفت: به منظور تسهیل در مراودات مرزی با کشور عراق بازارچه مرزی در اروندکنار ساخته می شود.ˈ عباس ساکی ˈ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: ایجاد بازارچه مرزی می تواند در توسعه و ایجاد بستر مناسب جهت اشتغال جوانان و بهبود معیشت مردم و رونق این بخش مرزی تاثیر بسزایی داشته باشد.

81195169-5750744

وی اظهار داشت: با هماهنگی صورت گرفته قرار است شرکت تعاونی ناجا با ایجاد امکانات و زیرساخت های لازم در بازارچه مرزی اروندکنار مشغول به کار شود.بخشدار اروندکنار افزود: شهروندان اروندکنار و شهر فاو عراق با راه اندازی بازارچه مرزی می توانند به طور مشترک از امکانات موجود در این بازارچه استفاده کنند.بندر تجاری اروندکنار در 45 کیلومتری جنوب آبادان در استان خوزستان و در نقطه صفر مرزی و مقابل شهر فاو عراق قرار دارد.