آغاز عملیات برداشتن دایک مرزی در ساحل آبادان و خرمشهر با حضور استاندار

عملیات برداشتن دژ مرزی در ساحل اروند رود روز دوشنبه به منظور استفاده تفریحی و گردشگری مردم از ساحل زیبای اروند و انجام امور صیادی و تجاری با حضور دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان،اسماعیل زمانی مدیر عامل منطقه آزاد خرمشهر و آبادان ،فرماندار ویژه آبادان و جمعی از مسوولان استانی و محلی آغاز شد

عملیات برداشتن دژ مرزی در ساحل اروند رود روز دوشنبه به منظور استفاده تفریحی و گردشگری مردم از ساحل زیبای اروند و انجام امور صیادی و تجاری با حضور دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان،اسماعیل زمانی مدیر عامل منطقه آزاد خرمشهر و آبادان ،فرماندار ویژه آبادان و جمعی از مسوولان استانی و محلی آغاز شد

2717533-39111812717533-39111822717533-39111832717533-39111782717533-39111792717533-39111802717533-39111772717533-3911176