419نفر بر اثربیماری های قلبی وعروقی پارسال درخوزستان جان باختند

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: 419 نفر بر اثر بیماری های قلبی و عروقی، پارسال دراستان جان خود را از دست دادند.به گزارش گروه دریافت خبر عتصر ما به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خوزستان، دکتر ˈسید فرزاد حسینیˈ دراین باره اظهارداشت: افراد فوت شده در اثر بیماری های قلبی و عروقی […]

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: 419 نفر بر اثر بیماری های قلبی و عروقی، پارسال دراستان جان خود را از دست دادند.به گزارش گروه دریافت خبر عتصر ما

به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خوزستان، دکتر ˈسید فرزاد حسینیˈ دراین باره اظهارداشت: افراد فوت شده در اثر بیماری های قلبی و عروقی استان در سال 1392 شامل 108 نفر زن و 311 نفر مرد بودند.

وی افزود: فوت شدگان ناشی از بیماری های قلبی و عروقی درسال 92 در مقایسه با سال 91 که تعداد فوتی ها415 نفر و شامل 311 نفر مرد و 104 زن بود، یک درصد افزایش یافته است

81187386-5736430