خوزستان با تولید سالانه 650هزارتن شکرنقش اساسی در تامین شکرکشوردارد

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: استان خوزستان در مجموع با تولید سالانه 650 هزار تن شکر نقش بسیار مهم و چشمگیری در تثبیت شکر و تامین این کالای اساسی در کشور دارد.نسیم صادقیدر گفت و گو با خبرنگاران گفت:هم اینک با مجموع تولیدات کشت و صنعت های هفت تپه و کارون و […]

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: استان خوزستان در مجموع با تولید سالانه 650 هزار تن شکر نقش بسیار مهم و چشمگیری در تثبیت شکر و تامین این کالای اساسی در کشور دارد.نسیم صادقیدر گفت و گو با خبرنگاران گفت:هم اینک با مجموع تولیدات کشت و صنعت های هفت تپه و کارون و صنایع نیشکر در خوزستان این میزان تولید شکر 70 درصد مجموع شکرتولیدی در کشور را شامل می شود.

81184571-57316831

وی گفت: شکر یکی از کم مساله ترین کالاهای راهبردی در کشور است و بر اساس تراز واردات، تولید، موجودی و مصرف کشور تا پایان سال 94 هیچ گونه مشکلی در رابطه تامین شکر در کشور نخواهیم داشت.صادقی افزود: با وجود این که ایران جزو یکی از 10کشور با بالاترین میزان واردات شکر در جهان است این کالای اساسی یکی از بی حاشیه ترین کالاها در کشور است.وی گفت: هم اینک استان خوزستان با اختصاص 70درصد مجموع تولید شکر کشور به خود 40 درصد نیاز کشور به این کالای اساسی را تامین می کند.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در خصوص وضعیت تولید نیشکر در منطقه گفت: به دلیل بارش هایی که در سال زراعی جاری در استان خوزستان به وقوع پیوست که زمان برداشت را تا دو هفته به عقب انداخت دستیابی به 30 هزار تن شکر در واحدهای تابع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی میسر نشد اما امید می رود سال زراعی آتی سالی مناسب هم از نظر بارش و نیز برداشت حجم قابل توجهی نیشکر به منظور دستیابی به شکر داشته باشیم.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان بزرگ ترین شرکت تولید کننده شکر با ظرفیت اسمی 700هزار تن از این محصول راهبردی با هفت واحد کشت و صنعت تابع امیر کبیر، امام خمینی (ره)، میرزا کوچک خان، سلمان فارسی، فارابی، دهخدا و دعبل خزاعی در خوزستان فعالیت دارد.کشت و صنعت های نیشکر هفت تپه وکارون در شهرستان شوشتر از دیگر مجتمع های بزرگ تولید شکر در استان استان خوزستان می باشند.