شهردار کوت عبدالله انتخاب شد

شهردار کوت عبدالله انتخاب شد.در نشست امروز شورای شهر کوت عبدالله آقای مهندس خلیل الهایی با ۶ رای بعنوان شهردار کوت عبدالله انتخاب شد. خلیل الهایی مدیرعاملی سازمان زیبا سازی اهواز و معاونت شهرداری منطقه ۴ را در کارنامه خود دارد.همچنین در جلسه امروز شورای شهر کوت عبدالله آقای کریم باوی بعنوان سرپرست شهرداری معرفی […]

شهردار کوت عبدالله انتخاب شد.در نشست امروز شورای شهر کوت عبدالله آقای مهندس خلیل الهایی با ۶ رای بعنوان شهردار کوت عبدالله انتخاب شد. خلیل الهایی مدیرعاملی سازمان زیبا سازی اهواز و معاونت شهرداری منطقه ۴ را در کارنامه خود دارد.همچنین در جلسه امروز شورای شهر کوت عبدالله آقای کریم باوی بعنوان سرپرست شهرداری معرفی شد.طبق شنیده های موجود مقصد دکتر عدنان غزی شهردار سابق کوت عبدالله فرمانداری شوش خواهد بود