دمای ۵۴ درجه اهواز در ۵۰ سال اخیر بی سابقه بوده است

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: دمای ۵۴ درجه در تیرماه امسال در اهواز نسبت به ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.کوروش بهادری اظهار کرد: دمای هوا در تیرماه سال ۱۳۴۷- ۱۳۴۶به ۵۴ درجه رسیده بود که این شدت گرما بعد از نیم قرن در سال جاری تکرار شد.وی افزود: با آغاز تیرماه، شاهد دماهای […]

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: دمای ۵۴ درجه در تیرماه امسال در اهواز نسبت به ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.کوروش بهادری اظهار کرد: دمای هوا در تیرماه سال ۱۳۴۷- ۱۳۴۶به ۵۴ درجه رسیده بود که این شدت گرما بعد از نیم قرن در سال جاری تکرار شد.وی افزود: با آغاز تیرماه، شاهد دماهای بالا و گاهی دماهای رکورد در بیشتر شهرها وایستگاه ها بوده ایم.بهادری ادامه داد: مقایسه حداکثر دما در دهه اول تیر ۹۶ با مدت مشابه سال قبل در ایستگاه اهواز نشان از افزایش ناگهانی دما از روز ششم تا روز نهم بین ۵۰ تا ۵۴ درجه سانتیگراد داشته است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی ها نشان می دهد در خرداد ماه جاری، میانگین دمای خوزستان از حالت طبیعی و مورد انتظار خود گرم تر بود به نحوی که اختلاف میانگین دمای خرداد ۹۶ نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۱+ درجه سلسیوس افزایش داشته است .وی ادامه داد: اختلاف میانگین حداکثر دمای خردادماه ۹۶ نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۱٫۵+ درجه سلسیوس افزایش داشته است و اختلاف حداقل دمای خرداد ماه ۹۶ ، نسبت به مدت مشابه بلند مدت ۰٫۶ + درجه سلسیوس افزایش داشته است .بهادری اضافه کرد: در خرداد ماه ۱۳۹۶، گرمترین مقدار ثبت شده دما در استان مربوط به ایستگاه امیدیه با ۵۰٫۲ درجه سلسیوس است و نکته قابل ملاحظه ، تداوم گرما صرف نظر از دمای رکورد در دهه سوم خرداد ماه می باشد.

**کاهش ۱۴۰٫۶ میلی متری بارندگی امسال نسبت به بلند مدت در خوزستان

مدیر کل هواشناسی خوزستان در خصوص میزان بارش ها درخوزستان نیز گفت: میزان بارش در سال زراعی جاری ۲۰۳٫۷ میلی متر، سال زراعی گذشته ۳۷۱٫۵ میلی متر، بلند مدت ۳۴۴٫۴ میلی متر و بارش یک سال کامل زراعی ۳۴۵٫۵ میلی متر است.وی اضافه کرد: میزان بارش امسال نسبت به بلند مدت ۱۴۰٫۶میلی متر کاهش داشته است و نسبت بارش امسال به بلند مدت ۵۹٫۲ درصد، نسبت بارش امسال به سال گذشته ۵۴٫۸ درصد و نسبت بارش در بازه زمانی یکم مهرماه ۹۵ تا ۱۳ تیر ماه سال ۹۶ به یک سال کامل زراعی ۵۹ درصد بوده است.

بهادری بیان کرد: بر این اساس، میزان بارندگی سال زراعی جاری به بلند مدت ۴۰٫۸ و نسبت به سال گذشته ۴۵٫۲ و در بازه زمانی یاد شده به یک سال کامل زراعی ۴۱ درصد کاهش داشته است.خوزستان از اواخر فصل بهار با گرمای زودرس روبه رو شد به صورتی که در برخی روزها دمای هوا به ۵۰ درجه سانتیگراد نیز رسید.هشتم تیر دمای هوا در اهواز ۵۳٫۷ درجه سانتیگراد اعلام شد که گفته شده گرمترین نقطه ایران و جهان در این روز بود

شدت گرما به حدی بود که در برخی روزها تعدادی زیادی از افراد دچار گرمازدگی شده وبه مراکز درمانی مراجعه کردند.بر اساس مصوبه ستاد بحران خوزستان در ۲۲ خرداد ، ساعت پایان کار ادارات و دستگاه های اجرایی خوزستان در روزهایی که دمای هوای استان به بالای ۴۹ درجه می رسد، ساعت ۱۳ می باشد.بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، این اداره کل هم اکنون دستگاهی برای اندازه گیری اشعه فرابنفش ندارد و خریداری دستگاه uv سنج (اندازه گیری اشعه فرابنفش) از برنامه های ششم توسعه است. ایرنا