ورشکستگی در کمین “لوله سازی خوزستان”؟؟؟

شنیده ها حکایت دارد شرکت لوله سازی اهواز این روزهای حال و روز خوشی ندارد و عدم پرداخت  پرداخت اقساط وام های دریافتی مشکلاتی را برای این شرکت ایجاد کرده است. شرکت لوله سازی اهواز، بزرگترین تولید کننده لوله های نفت وگاز در کشور و خاور میانه به دلیل مشکلات مدیریتی و کم توجهی سهامداران  آن […]

شنیده ها حکایت دارد شرکت لوله سازی اهواز این روزهای حال و روز خوشی ندارد و عدم پرداخت  پرداخت اقساط وام های دریافتی مشکلاتی را برای این شرکت ایجاد کرده است.

19655_625

شرکت لوله سازی اهواز، بزرگترین تولید کننده لوله های نفت وگاز در کشور و خاور میانه به دلیل مشکلات مدیریتی و کم توجهی سهامداران  آن (شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت) و عدم پرداخت مطالبات شرکت توسط مشتریان و عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی در وضعیتی نامناسب قرارگرفته  است.

اخبار رسیده حکایت آن دارد که عدم پرداخت بدهی ها به برخی بانک ها کار را بدانجا رسانده که یکی از بانک ها بابت وصول مطالبات خود در حال ضبط تضامین ارائه شده توسط شرکت – منازل این شرکت در نیوساید اهواز –  است.به هر حال  از مسئولین محلی و کشوری انتظار می رود با حساسیت بیشتری وضعیت این شرکت  را مورد نظر داشته و با اقدامات پیشگیرانه  از ورشکستگی وفروش دارایی های  این شرکت که نهایتا به بیکاری ۳۰۰۰ نفر پرسنل آن منجر خواهد شد جلوگیری نمایند تا این شرکت به سرنوشتی مشابه شرکت لوله سازی خوزستان دچار نگردد.