فخرالدین برکنار شد و موزرم پور به سمت شهردار منطقه 3 اهواز منصوب شد

طی حکمی از سوی سیدخلف موسوی شهردار کلانشهر اهواز ،موزرم پور به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه منصوب و مشغول به کار شد و از مدیر قبلی این منطقه مهندس فخرالدین قدردانی گردید.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه : از سوی سیدخلف موسوی شهردار کلانشهر اهواز […]

طی حکمی از سوی سیدخلف موسوی شهردار کلانشهر اهواز ،موزرم پور به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه منصوب و مشغول به کار شد و از مدیر قبلی این منطقه مهندس فخرالدین قدردانی گردید.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه : از سوی سیدخلف موسوی شهردار کلانشهر اهواز طی حکمی ،مهندس موزرم پور به عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه منصوب و مشغول به کار شد و از خدمات شایسته مدیر قبلی این منطقه مهندس فخرالدین قدردانی گردید.

9303x01x0x135163

شایان ذکر است  مهندس موزرم پور در اولین جلسه ي اداری خویش پس از انتصاب ،در دیدار با معاونین خود دراین منطقه بر انجام امور و سرعت بخشیدن به آنها در راه کسب رضایت پرودگار و مردم تاکید کرد .وی برا اجرای دقیق قانون، نظم پذیزی ،رعایت سلسه مراتب اداری و حل مشکلات جاری شهروندان و مراجعه کنندگان که در طول روز به این منطقه مراجعه می نمایند تاکید و از معاونین خود خواست تاخود و زیر مجموعه تحت امر آنها پیش از بیش تلاش نمایند.