حکم مقتدایی برای دکتر خدادادی/ ریاست کارگروه امداد و نجات استان خوزستان

با صدور حکمی از سوی استاندار خوزستان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان به عنوان رییس کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی مدیریت بحران استان منصوب شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،در متن ابلاغ استاندار خوزستان خطاب به دکتر علی خدادادی آمده است: با عنایت به حادثه خیز بودن استان خوزستان و ضرورت فعال […]

با صدور حکمی از سوی استاندار خوزستان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان به عنوان رییس کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی مدیریت بحران استان منصوب شد.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،در متن ابلاغ استاندار خوزستان خطاب به دکتر علی خدادادی آمده است: با عنایت به حادثه خیز بودن استان خوزستان و ضرورت فعال نمودن کارگروه های مدیریت بحران به منظور تدوین و ارائه شیوه ها و راهکارهای عملیاتی مقابله با پدیده ها و حوادث غیرمترقبه و کاهش اثرات بلایای طبیعی، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی مدیریت بحران استان تعیین می شوید.

12233445

انتظار می رود که با برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری سایر اعضا نسبت به فعال نمودن کارگروه و افزایش کارایی آن و مشارکت در طرح ها و برنامه های شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اقدام نموده، نتایج حاصله و نسخه ای از مصوبات جلسات کارگروه را به اداره کل مدیریت بحران استان ارجاع دهید.