با احکام سیادت،تغییرات در دانشگاه کشاورزی ملاثانی (خوزستان) کلید خورد

سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ملاثانی ،طی احکامی جداگانه سمت 2 معاون خود را اصلاح و معاونت پژوهشی و فناوری و مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه را منصوب کرد. به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،طی حکمی از سوی دکتر سید عطاء اله سیادت سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سمت […]

سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ملاثانی ،طی احکامی جداگانه سمت 2 معاون خود را اصلاح و معاونت پژوهشی و فناوری و مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه را منصوب کرد.

roze-moalem-(4)

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما ،طی حکمی از سوی دکتر سید عطاء اله سیادت سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سمت دکترعباس عبدشاهی از معاون آموزشی و پژوهشی به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه اصلاح شد.دکتر عبدشاهی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی این دانشگاه و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی این دانشکده است.

همچنین طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه، سمت دکتر احمد کوچک زاده از معاون فر هنگی و اجتماعی به معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی این دانشگاه اصلاح شد.لازم به ذکر است دکتر کوچک زاده عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه و استادیار گروه زراعت این دانشکده است و از جمله سوابق اجرایی وی می توان به معاون آموزشی و پژوهشی، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی و مدیرکل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اشاره کرد.

همچنین سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ملاثانی خوزستان طی حکمی دکتر بهمن خسروی پور را به سمت معاون پژوهشی و فناوری این دانشگاه منصوب کرد.دکتر بهمن خسروی پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشگاه و دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی این دانشکده است و پیش از این در سمت معاون اداری، پشتیبانی و حقوقی، مدیر امور اداری و پشتیبانی، رئیس دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان و مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی این دانشگاه عهده دار مسئولیت بوده است.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی دکتر سید عطاء اله سیادت سرپرست دانشگاه، دکتر علی رجب پور به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه منصوب شد.دکتر رجب پور هم اکنون عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه و استادیار گروه گیاه پزشکی این دانشکده است و مدیریت دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان و ریاست گروه آموزش‌ های آزاد و مجازی دانشگاه از جمله سوابق اجرایی وی می‌ باشد.